Pisna vprašanja (2002)

JUNIJ 2002 (2. rok)
1. Inzulinski receptor
2. Titracijska krivulja 1M HCl, 0,0001M HCl, 0,1M CH3COOH (nariši krivuljo); pufer, pomen pufrov, pKa
3. Genom (kaj je, pomen)
4. Vijačnica DNA, vezi, stabilizacija, destabilizacija
5. Redukcijski ekvivalenti, oksidacija vode
6. Žolčne kisline (eno nariši, opiši, pomen)
7. interakcije, ki prispevajo k obliki proteinov
8. NAD, NADH (nariši, reakcija, pomen)
9. Kaj se dogaja z glikogenom v mišični celici
10. Proteinski čip

SEPTEMBER 2002 (1. rok)
1. Struktura in funkcija ATP-ja
2. Zgradba a-heliksa in njegova funkcija v proteinih
3. Citokrom P450 (opiši strukturo, v katerih reakcijah sodeluje)
4. lizin + aspargin + histidin – oblika pri pH=6
5. Delovanje vodotopnih in lipidotopnih hormonov
6. Fiziološki plini, njihova topnost v vodi in krvi
7. G proteini (delovanje)
8. Nekompetitivna in hibicija (shema, graf, vpliv afinitete encima do substrata)
9. Laktoza (struktura), laktozna intoleranca
10. D vitamin (pomen, zgradba, nastanek)

SEPTEMBER 2002 (2. rok)
1. Titracijska krivulja pufrov, ki delujejo pri pH=3, pH=7 in pH=10. Napiši pufer, ki deluje pri pH»7
2. Inzulinski receptor (opis, delovanje)
3. delovanje 4 alosteričnih modulatorjev na Hb
4. Kakšno bi moralo biti zdravilo, da bi preprečilo () vezanje bakterij na celico (-> kompetitivna, nekompetitivna inhibicija)
5. Eikozanoidi (našteij, funkcije, enega nariši)
6. NADH (aktivno mesto, nariši, reakcija, v kateri sodeluje)
7. Delovanje koencima in prostetične skupine (shema)
8. Geometrijska izomerija, njen pomen pri vidnem ciklusu
9. Napiši dve oksidoredukcijski reakciji
10. Sklopljene reakcije, njihov pomen v organizmu

DECEMBER 2002 (izredni rok)
1. Struktura in funkcija ATP-ja
2. Žolčna kislina (struktura, pomen strukture)
3. glicin + serin + asparginska kislina – naboj pri pH=2, pH=7, pH=13
4. Inzulinski receprot
5. Graf za nasičenost Mb in Hb z O2
6. Encimi – vrste, sodelovanje v reakcijah
7. Koencimi in prostetične skupine oksidoreduktaz in ena enačba (primer)
8. Pomen vitamina C pri kolagenu
9. Napiši eno reakcijo z ekstracelulranim in eno z intracelularnim pufrom
10. Plazemski lipoproteini (struktura, delovanje, funkcija)