Pisna vprašanja (2009-09-15)

1. Razloži po termodinamskih principih princip hidrofobnih interakcij in amfipatičnih molekul,ter poveži to z vplivi na funkcionalnost proteinov, DNA in encimov...
2. Nariši tripeptid Asp-Lys-Ser (ne vem točno ali je blo to zaporedje samo se pa ble te aminokisline) in kakšen je naboj: pri pH=3, pri pH=7 in pri pH=12 al neki podobnga...
3. Opiši heterotrimerne G- proteine,funkcijo,sestavo...in nariši skico v katerem boš prikazal princip njihovega delovanja.
4. Nariši saharozo in poimenuj sestavne dele ter vez med tema monosaharidoma..
5. Nariši fosfatidilholin,označi vse strukturne komponente in jih poveži s funkcionalnostjo samega fosfatidiliholina.
6. Te naloge se ne spomnem čist..blo je v zvezi z disociacijo šibke kisline s pKa=2.5 pol si pa mogu kvalitativno povedat oz, opisat kako se pufer,ki deluje v območju pH =8.5 odziva na to disociacijo...neki takga...
7. Molekularni vidik krvnih skupin in povej kako se dedujejo.
8. AAA...terciarna struktura RNA molekule,skiciraj in opiši fiziologijo...
9. Nariši graf kompetetivne inhibicije--kinetika-- vse označi,napiši formulo za začetno hitrost, definiraj Km in Ki...Kako bi eksperimetnalno ugotovil,za kateri inhibitor gre--ali gre za kompetetivnega ali nekompetetivnega....
10. Evo še zadnji....primerjaj med seboj pasivni posredovani transport in enostavno difuzijo,ter oboje še z aktivnim transportom.