Pisna vprašanja (2009-06-23)

1) Imamo redoks dvojico Fe3+/Fe2+. Kakšni pogoji morajo biti zagotovljeni, da bo stekel električni tok? Pojasni z uporabo enačbe.

2) Nariši diagram za enostavno in posredovano difuzijo in označi, v katerem termodinamskem faktorju se razlikujeta.

3) Napiši reakcijo, na katero vpliva pH in napiši hitrost za to reakcijo.

4) Nariši shemo bakterijske celične stene in navedi, kateri antibiotik inhibira njeno sintezo.

5) Nariši shemo sfingolipida in navedi, kje v celici se nahaja.

6) Napiši strukturno formulo adrenalina in na molekulski ravni razloži njegovo delovanje.

7) Navedi vrste RNA in njihovo vlogo ter nariši shemo polinukleotidnega dela RNA in označi vezi.

8) Načina regulacije encimov.

9) Kolagen – struktura, vezi, pogoste aminokisline.

10) Seminar: Koencim Q10 – aktivno mesto, funkcije.