Pisni izpit (15.9.2008)

1. Ali lahko vzpostavite razmere , da bi med povezanima redoks dvojicama Fe3+/Fe2+ in Fe3+/Fe2+ pri nespremenjenem zunanjem tlaku in temperaturi stekel tok elektronov. Razloži na enačbi!
2. Energijski profil počasne in hitre endergonske reakcije. Označi na grafu kaj vpliva na hitrost.
3. Napiši enačbo na katero vpliva pH in napiši enačbo za hitrost.
4. Nariši shemo celične stene pri bakterijah in označi ter razloži na katero komponento vpliva znani antibiotik.
5. Glukokortikoidi. Enega nariši in razloži delovanje na molekulski ravni.
6. Označi pomembne komponente tRNA in razloži delovanje.
7. Delovanje spolnih hormonov na molekulski ravni.
8. Kateri ligandi se vežejo na Hb, kam se vežejo in kako vplivajo na vezavo kisika.
9. Primerjava α-vijačnice in kolagenske vijačnice.
10. Encimska aktivnost, kako jo razumeš in kakšna je enota.