Pisna vprašanja (2007) - 08-31 in 09-14

Biokemija I, 3.rok (31.08.2007), pisni izpit

1. Opiši delovanje glavnega pufrskega sistema.
2. A + B = C + D (reverzibilna reakcija), dH= -400 J/mol, dS= 3 J/molK. Kaj lahko poveste o tej reakciji
3. Ali lahko vzpostavite razmere, da bi med povezanima redoks dvojicama Fe3+/Fe2+ in Fe 3+/Fe2+ pri nespremenjenem zunanjem tlaku in temperaturi stekel tok elektronov Vaše mnenje
4. Navedite hormone ščitnice, strukturo in mehanizem njihovega delovanja.
5. NAD, struktura koencima, označi njegov aktivni del.
6. Razložite strukturo in fiziološko vlogo heterotrimernih G-proteinov.
7. Proteini, ki so ključnega pomena za mišično kontrakcijo – opišite strukturo inb funkcijo.
8. Narišite peptid (glicil-tirozil-serin Nekaj takega)
9. Prikažite inzulinski receptor in opišite njegov odziv na povečano koncentracijo inzulina v krvi.
10. Možni načini rezverzibilne inhibicije, diagrami in encimsko katalizirane reakcije – sheme.Biokemija I, 4.rok (14.09.2007), pisni izpit (bolj po spominu)

1. Opiši delovanje heterotropičnega liganda!
2. Zakaj ne pride do rahitisa pri otrocih, ki so a) normalno prehranjeni in b) se gibljejo prosto v naravi
3. Nariši shemo celične stene pri bakterijah in označi, na kateri del deluje vsem dobro znani antibiotik.
4. nekaj od genov in mutacij – zakaj pride do genskih bolezni
5. Opišite in skicirajte sekundarne strukture, ki se pogosto pojavljajo v proteinih.
6. Opišite načine transporta skozi celično membrano in razložite s stališča energije.
7. Nariši graf alosteričnega modulatorja.
8. Razloži koordinativno vez – jakost, lastnosti in pokaži na primeru.
9. Nariši graf hitrosti encimsko katalizirane reakcije pri povišanju temperature! Kakšen pa je graf pri reakciji, ki ni encimsko katalizirana
10. Kaj je oksidoredukcijski potencial Razloži na primeru procesa, ki temelji na oksidoredukcijskih reakcijah.