Pisna vprašanja (2006-06-20)

1. Imaš posodo, ki je neprodušno zaprta. V njej imaš dva predelka ločena s semipermeabilno membrano. V levem delu imaš raztopljeno sol v desnem pa le vodo. Kaj se dogaja, kaj je posledica tega
2. Nariši graf počasne eksergonske reakcije. Kaj se zgodi, če dodaš encim-dagajanje opiši in nariši graf!
3. Sestava acetatnega pufra. V kakšnem razmerju so količine v njem. Kaj se zgodi, če dodaš HCl ali NaOH(napiši enačbo in obrazloži dogajanje) Za koliko se spremeni pH, če sploh se-zakaj.
4. Inzulin-kako nastane, nariši strukturo in povej njegovo vlogo!
5. Nariši primer O in N glikozidne vezi in molekuli poimenuj!
6. Nariši poljuben sfingolipid. Kaj je njihova funkcija Kako se sfingolipidi delijo-za vsakega napiši strukturne značilnosti!
7. Kolagen-sestava. Bolezen povezana s kolagenom, opisana na molekulski ravni!
8. Kaj je denaturacija proteinovKako pride do nje Ali lahko proteine ponovno renaturiramo-kdaj in kako
9. Strukturne in funkcionalne lastnosti Hemoglobina in Mioglobina-v čem se razlikujeta v čem sta si podobna-oba nariši! Nariši tudi graf(iz katerega bo razvidna razlika v njuni funkciji)!
10. Kaj veš o prionih!