Prosto dostopna literatura

Prosto dostopna literatura
http://biofiz.mf.uni-lj.si/studij/literatura.html

Osnutek za skripta iz biofizike:

Osnove molekulske biofizike
Atomsko jedro
Vaje iz bofizike (četrta izdaja):

Uvod
Preučevanje predeljenih sistemov
Površinska napetost
Notranje trenje tekočin
Ultrazvok
Merjenje toplote in specifična toplota snovi
Mikroskop in geometrijska optika
Lastnosti in merjenje svetlobe
Prevajanje električnih sunkov po živčnem vlaknu
Tok v elektrolitih
Časovna odvisnost napetosti v vezjih s kondenzatorji in upori
Osnove elektrokardiografije
Slikanje z jedrsko magnetno resonanco
Radioaktivnost
Razno:

Izpitne teme iz biofizike
Računske naloge iz biofizike
Slikanje z jedrsko magnetno resonanco - opis izvedbe vaje na praktikumu
Uvodno predavanje iz magnetizma
MRI za 4. letnik