Kolokvij - Mehanika in toplota

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (kolokvij_17._11._2009._mehanika_in_toplota_2.doc)kolokvij_17._11._2009._mehanika_in_toplota_2.doc116 kB
Kolokvij, 17.11.2009.
Mehanika in toplota

1. (0.5t) Pri adiabatnih spremembah je
• Dovedena toplota enaka nic
• Delo enako dovedeni toploti
• Delo enako nic
• Sprememba notranje energije enaka dovedeni toploti

2. (1t) Ponsrecenec je zavit v odejo, a vseeno izgublja 50 J toplote na sekundo. Koliko toplote bo izgubljal, ce ga zavijemo v se dodatno odejo, ki je dvakrat debelejsa od prve in ima dvakrat vecji koeficient toplotne prevodnosti od prve.
• 25 J/s
• 50 J/s
• 12.5 J/s
• 100 J/s

3. (1t) Predmet se zacne enakomerno pospeseno vrteti. V prvih desetih sekundah naredi pet obratov. Koliko obratov naredi v prvih tridesetih sekundah?
• 60 obratov
• 30 obratov
• 15 obratov
• 45 obratov

4. (1t) Osmozni tlak neke raztopine pri 30°C je 10000 Pa. Priblizno koliksen je osmozni tlak iste raztopine pri 60°C?
• 5000 Pa
• 11000 Pa
• 20000 Pa
• 9000 Pa

5. (1t) Vztrajnostni moment kosti je najvecji glede na os
• c
• b
• je v vseh treh primerih enak
• a6. (0.5 t) Priblizno koliko molekul je v 32 kg kisika O2?
• 6x
• 6x
• 12x
• 12x

(0.5 t) Radialni pospesek pri vrtenju centrifuge s kotno hitrostjo in radijem r je

• ` r
• r8.(1 t) Tlak v milnem mehurcku se za 100 Pa razlikuje od zunanjega zracnega tlaka. Koliksen je tlak v mehurcku, ce se mu radij dvakrat poveca?
• 100200 Pa
• 99950 Pa
• 99800 Pa
• 100050 Pa

9.(0.5 t) Specificna toplota dvoatomnega plina pri stalnem tlaku je
• 3/2 R/M
• 5/2 R/M
• 7/2 R/M
• R/M

10.(0.5 t) Pri dusenem nihanju se amplituda s casom
• Zmanjsuje linearno
• Ne spreminja
• Zmanjsuje eksponentno
• Zmanjsuje kvadratno

RACUNSKE NALOGE
11.(1.5 t) Amplituda pri nihanju vzmetnega nihala je . Pri koliksnem odmiku od ravnovesja je kineticna energija nihala enaka eni polovici proznostne energije?

12. (1.5 t) Ponesrecenec vsako sekundo porabi 0.2 L kisika pri normalnem zracnem tlaku. Ena jeklenka s stisnjenim kisikom zadostuje za eno uro. Ko je polna, je tlak kisika v jeklenki 100 bar. Koliksen je volumen jeklenke?