Pisna vprašanja (2012-11)

Biofizika (27.11.2012)

1.Za koliko se spremeni lastna frekvenca matematičnega nihala če povečamo njegovo dolžino za 4x

2. Kaj velja za Bernoullijevo enačbo
(Posebna oblika energijskega zakona? )

3.Neko telo se z določeno hitrostjo neprožno trči v mirujoče telo, napiši enačbo za gibalno količino v tem primeru in poimenuj posamezne komponente.

4. Relativna vlažnost
Pri 10°C je delni parni tlak zraka 1228 Pa, enak temu je tudi nasičeni parni tlak.
Pri 20°C pa je nasičeni parni tlak 2338, kolikšna je rel.vlažnost istega zraka pri 20°C?

5.Enakomerno pospešeno gibanje:
Kako se spreminja pot v odvisnosti od časa?
a)linearno
b)se ne
c)eksponentno
d)kvadratno

6.Če telo stisneš pri tem opraviš A=180 J, telo pa izgubi 40 J toplote, kolikšna je spremembna notranje energije?

7.Ohranitveni zakon Mehanske energije, razloži na primeru

8.Ekstenzivne in intenzivne količine, daj tudi primer

9.kgm¡2/s¡2 enota za?

10.Osmozni tlak
Če 3x zmanjšamo količino topljenca, kaj se zgodi z osmozni tlakom topila( neki u tem smislu)

11.Kaj stabilizira alfa vijačnico pri proteinih, in kaj beta ploskev

12.Zakaj pri cepitvi jeder nastanejo nevtroni

13. Upor troši moč P=1mW, kolikšna je skupna moč če na to vzporedno vežemo še en upor z enako močjo (neki tazga)

14. Stisljivost pri konstantni T, če 10x povečaš tlak kako se spremeni stisljivost

15.Magnetno polje v tuljavi je
a)sorazmerno koren iz I
b)obratn. z tokom
c) sorazmerno. I
d.) sorazmerno kvadratu el.toka

16. Elek.poljska jakost =2x10ˆ-19, d( razdalja med ploščama kondenzatorja )=1mm
a)Koliko dela opravi ko gre kroglica iz – na + ploščo
b) Preden doseže + ploščo naboj sprostimo, s kolikšno hitrostjo prileti na neg. ploščo ( al neki podobnega)