Priporočena literatura

Anatomija, odsek za medicino

TEMELJNA LITERATURA:
Ucbeniki:
Kobe in sodelavci: Anatomija I, III, IV, skripta za studente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1988.
Sirca A: Anatomija II, skripta za studente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1995.
Krmpotic-Nemanic: Anatomija covjeka, Medicinska naklada, Zagreb, 1976-77.
Krizan Z: Kompendij anatomije covjeka I-III, skolska knjiga, Zagreb, 1989.
Moore KL: Clinically Oriented Anatomy. Williams & Wilkins.
Kahle, Leonhardt, Platzer: Taschenatlas der Anatomie, I. II. III. del. G. Thieme Ver. Stuttgart 1975.
Kahle, Leonhardt, Platzer: Prirucni anatomski atlas. I. del: Sustav organa za pokretanje.
Kahle, Leonhardt, Platzer: Prirucni anatomski atlas. II. del: Prebavni organi.
Kahle, Leonhardt, Platzer: Prirucni anatomski atlas. III. del: Zivcni sistem in cutila.
Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students. Little, Brown and Company, Boston,1995.
Strokovni clanki
Gadzijev EM, Ravnik D. Funkcionalna kirurska anatomija jeter. Zdrav Vest 1996; 65: 557-62.
Ravnik D. Anatomija trebusne slinavke. Med Razgl 1991; 30: 85-91.
Ravnik D. Descensus testis. Med Razgl 1991; 30: 253-75.
Ravnik D. Zgodnji razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 57-64.
Ravnik D. Pozni razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 245-51.
Hribernik M, Ravnik D. Anatomija ledvice. Zbornik 25. Memori. sestanka prof. J. Plecnika z mednarodno udelezbo. Ljubljana 1994; 3-7.
Snoj-Cvetko E. Anatomija scitnice. Radiology Oncology 1993; 17 (Suppl 6): 20-25.
Cvetko E. Anatomija zelodca. Zbornik 27. Memorialnega sestanka prof. Janeza Plecnika, 5. in 6. 12. 1996, Ljubljana.
Atlasi
McMinn RMH et al. Barvni atlas anatomije cloveka. Slovenska izdaja. EWO Ljubljana 1995
Bertolini-Leutert: Anatomski atlas I-III, Slovenska izdaja. DZS Ljubljana 1987.
Toldt-Hochstetter: Anatomischer Atlas, Urban Schwarzenberg, Muenchen-Berlin.
Sobotta: Atlas der deskriptiven Anatomie, Urban Schwarzenberg, Muenchen-Berlin.
Kiss-Szentagothai: Anatomski atlas (slovenska ali nemska izdaja).
Sineljnikov: Atlas anatomii celoveka, Gos.izd.med.lit., Moskva.
Rohen-Jokochi: Color Atlas of Anatomy. Igaku-Shain, New York, Tokyo 1988. / Schattauer, Stuttgart, New York.
Navodila za vaje
Csikos-Lindtner: Navodila za vaje iz anatomije, Medicinska fakulteta, 1987.
Ravnik D. Navodila za secirne vaje. Prsni kos, trebuh, hrbet. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992.
Ravnik D. Navodila za secirne vaje. Zgornji ud, spodnji ud, sklepi udov. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992.
Dopolnilna literatura
Kostovic I in sodelavci: Sredisnji zivcani sustav, Medicinski fakultet, Zagreb, 1986.
Marinkovic S in sodelavci: Neuroanatomija, Savremena administracija, Beograd, 1987.
Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ. The Human Nervous System. Lea & Fabiger, Philadelphia 1991.
Heimer L. The Human Brain and Spinal Cord. Springer-Verlag, New York, 1983.

Anatomija, odsek za stomatologijo


TEMELJNA LITERATURA
Ucbeniki
Kobe in sodelavci: Anatomija I, II, IV, skripta za studente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1988.
Sirca A: Anatomija II, skripta za studente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1995.
Lotric, Jovanovic: Deskriptivna in topografska anatomija covjeka (4 deli), Medicinska knjiga, Beograd, Naucna knjiga, Beograd.
Krizan: Kompendij anatomije covjeka, I-III, skolska knjiga, Zagreb, 1989.
Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students. Little, Brown and Company, Boston,1995.
Strokovni clanki
Gadzijev EM, Ravnik D. Funkcionalna kirurska anatomija jeter. Zdrav Vest 1996; 65: 557-62.
Ravnik D. Anatomija trebusne slinavke. Med Razgl 1991; 30: 85-91.
Ravnik D. Descensus testis. Med Razgl 1991; 30: 253-75.
Ravnik D. Zgodnji razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 57-64.
Ravnik D. Pozni razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 245-51.
Hribernik M, Ravnik D. Anatomija ledvice. Zbornik 25. Memori. sestanka prof. J. Plecnika z mednarodno udelezbo. Ljubljana 1994; 3-7.
Snoj-Cvetko E. Anatomija scitnice. Radiology Oncology 1993; 17 (Suppl 6): 20-25.
Cvetko E. Anatomija zelodca. Zbornik 27. Memorialnega sestanka prof. Janeza Plecnika, 5. in 6. 12. 1996, Ljubljana.
Atlasi
McMinn RMH et al. Barvni atlas anatomije cloveka. Slovenska izdaja. EWO Ljubljana 1995
Bertolini-Leutert: Anatomski atlas I-III, Slovenska izdaja. DZS Ljubljana 1987.
Toldt-Hochstetter: Anatomischer Atlas, Urban Schwarzenberg, Munchen-Berlin.
Sobotta: Atlas der deskriptiven Anatomie, Urban Schwarzenberg, Munchen-Berlin.
Kiss-Szentagothai: Anatomski atlas (slovenska ali nemska izdaja).
Sineljnikov: Atlas anatomii celoveka, Gos.izd.med.lit., Moskva.
Rohen-Jokochi: Color Atlas of Anatomy. Igaku-Shain, New Yorl, Tokyo 1988. / Schattauer, Stuttgart, New York.
Navodila za vaje
Meznaric, Vandot, Csikos, Lindtner: Navodila za vaje iz anatomije, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1987.
DOPOLNILNA LITERATURA
Kostovic I in sodelavci: Sredisnji zivcani sustav, Medicinski fakultet, Zagreb, 1986.
Marinkovic S in sodelavci: Neuroanatomija, Savremena administracija, Beograd, 1987.
Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ. The Human Nervous System. Lea & Fabiger, Philadelphia 1991.
Heimer L. The Human Brain and Spinal Cord. Springer-Verlag, New York, 1983.