Kolokvij - nevroanatomija (2014 - 1. rok)

Kolokvij iz nevroanatomije 2014, 1. rok
Kolikor se spomnim

1. vprašanje so bile pravilne trditve o optični poti za obkrožit, zelo podobno kot v starih vprašanjih: kam gre nitje iz raznih delov mrežnice, kam se vidno polje projecira, kaj je Meyerjeva zanka, optična radiacija, chiasma, v kateri del skorje gre kam in kje pot (skratka splače se obvladati vidno pot)

2. bila je slika slušne poti in so bile označene strukture, ki si jih moral poimenovati (kar podrobno)

3. slikica možganov in si moral označiti in opisati (ni bil dovolj samo krogec, je prej Meznarič opozorila) kje je področje za produkcijo govora in kje področje za razumevanje govora

4. Našteti 3 značilnosti okvare zgornjega motoričnega nevrona.

5. Našteti 3 značilnosti okvare spodnjega motoričnega nevrona.

6.
a) somatsko nitje po n. pudendus v sečilih oživčuje ______________
b) Avtonomno oživčenje sečil: po hipogastričnem živcu pride do sečil _______________ živčevje, po pelvičnem živcu pa _______________
c) inzula in sprednji del gyrus cinguli sta kortikalni področji, ki nadzorujeta center za uriniranje v ponsu
d) Parasimpatično nitje v hrbtenjači izhaja iz _____________ segmentov

7. Pravilne trditve o grlu za obkrožit
a) najožji del grla je v viši tiroidnegahrustanca
b) filogenetsko je vloga grla zaščita pljuč/sapnika ali nekaj podobnega
c) otroci imajo grlo bolj (se mi zdi da je bila ena tujka, ki je pomenila zgoraj)
d) še nekaj

8. Pravilne trditve kaj se zgodi, če odstraniš zgornji del grla nad glasilkami za obkrožit, tu je Meznarič komentirala, da je to vprašanje kar spretno postavljeno, ona bi vprašala bolj direktno kaj oživčuje zgornji oziroma kaj spodnji laringealni živec
a) zaradi odstranitve zgornjega larinegealnega živca odsotnost premikanja glasilk
b) zaradi odstranitve spodnjega laringealnega živca odsotnost premikanja glasilk
c) glasilke se lahko premikajo
d) lahko gre hrana, pijača v tracheo, ker ni več funkcije premikanja glasilk
e) lahko gre hrana, pijača v tracheo, ker je odstranjen zgornji laringealni živec

9. Trditve za obkrožit pravilne
a) Če je preveč dopamina, se to kaže kot nehoteni gibi, če je premalo dopamina kot upočasnjena hoja.
b) značilnost centralne okvare facialisa je izpad motorike na kontralateralni strani na polovici obraza
c) okvara v osrednjem delu sivine hrbtenjače pomeni izpad senzorike na roki, zgornjem delu trupa ali nekaj takega
d) Okvara polovice možganskega debla pomeni izgubo funkcije na isti strani obraza in nasprotni strani telesa
e) skratka zelo podobne trditve kot v starih vprašanjih, poznati moraš križanja pa to, to kar je v predavanju od Meznarič

10. Za obkrožit pravilna trditev o tem, kje se regulira REM spanje
a) locus coeruleus
b) hipotalamus
c) …