Pisna vprašanja (2014-01-20)

IZPIT 20.1.2014

1. Funkcionalnost bazalnih ganglijev in opis zanke korteks-bazalni gangliji-korteks
2. Spinalni živec v predelu Th1-L2 (Opis, vrsta nitja)
3. Ušesna troblja (opis, potek, ustji)
4. Suprahioidne mišice
5. Ščitnica (lega, topografija)
6. Vena retromandibularis (nastanek, potek, področje)
7. Notranje očesne mišice (origo, insertio, funkcija, inervacija)
8. N. maxillaris
9. Goltna ožina in ustni del žrela
10. Trigonum colli laterale (omejitev, vsebina)