Pisna vprašanja (2012-02-13)


1. Čeljustni sklep (sklepne površine, ovojnica, vezi, mehanika)
2. Mišice mehkega neba (O, I, F, inervacija)
3. Vidna proga (členi, potek)
4. Notranjost grla (opis)
5. Fossa pterygopalatina (omejitve, komunikacije, prestopišča)
6. A. cerebri posterior (potek, področje prehrane)
7. V. jugularis interna (potek, kaj se vpliva vanjo)
8. N. mandibularis (jedra, veje, potek, področje oživčenja)
9. Zrkelni prekati (meje, vsebina, komunikacije)
10. Simpatična inervacija (izvor, potek-kako pride do glave)