Pisna vprašanja (2011-09)

- Vidna proga(opis členov, receptorji, križanje)
- A. carotis interna (veje, potek)
- Mišice grla (funkcije, inervacija)
- Corpus callosum (vrsta nitja, deli, lega)
- Gl. parotis (inervacija, topografija, izvodilo, opis)
- N. glosspharyngeus (področje inervacije, vrsta nitja, jedra)
- Jezik (opis, mišice, inervacija)
- Cavum tympani (stene, vsebina)
- Dioptrični aparat
- Trigonum submandibulare (vsebina, meje)