Fossa cubiti, a.uterina in interkostalni prostori

FOSSA CUBITI

Je trikotna jama na anteriorni strani komolca.

(Površinske strukture:

Lateralno poteka v.cephalica,medialno pa v.basilica, ki sta povezani z v.medianocubiti. Ta vena poteka navzgor in medialno od vene cefalike k veni baziliki preko bicepsoveaponevroze in komunicira z globokimi venami (v.medianacubitiprofunda)

N.cutaneusantebrachiimedialis, ki poteka medialno od vene bazilike.

N.cutaneusantebrachiilateralis)

Meje:

-proksimalno:imaginarna horizontalna linija, ki povezuje medialniepikondilhumerusa z lateralnim epikondilomhumerusa in tvori bazo trikotnika

-medialno: lateralni rob m.pronatorteres

-lateralno: medialni rob m.brachioradialis

-apex: usmerjen je inferiorno in ga formira stičišče medialne in lateralne meje

-anteriorno: koža,fasciasuperficialis, ki vsebuje v.medianacubiti,n.cutaneusantebrachiilateralis in n.cutaneusantebrachiimedialis

-posteriorno: m.brachialis,m.supinator

VSEBINA

4 glavne strukture kubitalne fose od lateralno proti medialno:

  • N.radialis-poteka med m.brachialis in m.brachioradialis
  • Kita m.bicepsbrachii
  • A.brachialis-blizu vrha kubitalne fose se razdeli na a.radialis in a.ulnaris
  • N.medianus

 

INTERKOSTALNI PROSTORI

Interkostalni prostori so prostori med rebri. Vseh interkostalnih prostorov je 11.

Med rebri so vpete interkostalne mišice (mm.intercostales), ki jih delimo na mm.intercostales externi in mm.intercostales interni.

Mm.intercostales externi so razpeti od tuberculuma costae do meje reber s hrustancem. Ostali prostor do prsnice polni membrana intercostalis externa. Mišična vlakna potekajo od spodnjega roba višjega rebra do zgornjega roba nižjega rebra v smeri od zgoraj navzdol in medialno. Zunanje medrebrne mišice so inspiratorne,vdihalne mišice.

Mm. intercostales interni zastirajo medrebrne prostore od znotrja od prsnice do angulusa costae. Vlakna so razpeta med spodnjim robom višjega rebra in zgornjim robom nižjega rebra ter potekajo od zgoraj navzdol in navzad. Del notranjih mišic, ki se odcepi na polovici medrebrja so mm.intercostales intimi. Priraščajo se na zunanji rob sulcus costae skupaj z mm.intercostales externi. Vlakna zunanjih in notranjih medrebrnih mišic se med seboj križajo. Ostali prostor do htbtenice polni membrana interostalis interna. Notranje mišice so ekspiratorne mišice. Med notranjimi rebrnimi mišicami in intimi so medrebrne žile in živci: vv.intercostales,aa.intercostales,nn.intercostales, ki si sledijo od zgoraj navzdol:vena,arterija,nervus (VAN) in potekajo v sulcusih costae, ki so na spodnji strani reber.

 

ARTERIJA UTERINA-izvor,potek,področje prehrane

A.uterina je visceralna veja a.iliacae internae, ki poteka navzdol naprej in medialno po spodnjem delu lig.latum,ureter poteka zadaj in pod arterijo. A.uterina poteka do cerviksa in odda vejo a.vaginalis, ki prehranjuje cerviks in vagino. Nato se obrne navzgor in poteka med listoma peritoneja ob lateralnem robu korpusa uteri ter prehranjuje uterus. Arterija zavije lateralno in prehranjuje tudi tubo uterino-ramus tubarius,in ovarij-ramus ovaricus, ki anastomozira z a.ovarico. V nosečnosti postane ta arterija zelo močna.