Foramen ischiadicum majus (omejitev,delitev,vsebina)

FORAMEN ISCHIADICUM MAJUS (omejitev,delitev,vsebina)

Incisura ischiadica major je med spino ischiadico in spino iliaco posterior inferior. Ligamentum sacrospinale incisuro ischiadico major preobrazi v foramen ischiadicum majus. Lig. sacrospinale je trikotaste oblike,z bazo pripet na rob križnice, z vrhom pa na sednični trn(spina ischiadica).

 

M.piriformis razdeli foramen ischiadicum majus v FORAMEN INFRAPIRIFORME in FORAMEN SUPRAPIRIFORME.Skozi foramen suprapiriforme prestopajo:

  • vasa glutea superiora
  • n.gluteus superior

Skozi foramen infrapiriforme pa:

  • vasa glutea inferiora
  • vasa pudenda interna
  • n.ischiadicus
  • n.gluteus inferior
  • n.pudendus
  • n.cutaneus femoris posterior