Desni atrij

Desni atrij (opis, AV septum, vticisca (Ostium))

OPIS:

-Zadnja in septalna povrsina desnega atrija sta gladki. Na lateralni strani atrija pa so ob vertikalni misicni odebelitvi, Crista terminalis, vidni Mm. Pectinati, ki se raztezajo od Cristae terminalis proti Auriculi dextri, kjer so zelo stevilni.

-Sinus venarum cavarum je del atrija, v katerega se vlivataz zgornje strani V. cava superior in s spodnje strani V. cava inferior. Del stene desnega atrija med odprtinama obeh ven, Ostium venae cave superioris in inferioris je rahlo izbocen v notranjost, Tuberculum intervenosum.

VTICISCA/ODPRTINE (OSTII):

-Odprtino V. cave superior redko zapira rudimentarna valvula. Valvula V. cave inferioris pa je polmesecasta guba, ki lezi pred vticiscem in deloma zapira odprtino te vene. (*Valvula je vcasih fenestrirana, vcasih manjka in verjetno postnatalno nima nobenega funkcionalnega pomena.)

-Valvula sinus coronarii je se bolj variabilna guba, ki zakriva Ostium sinus coronarii spodaj in levo od Ostium venae cave inferioris.

-Stevilne majhne odprtinice so raztresene po steni desnega atrija, Formania venarum minimarum, skozi katere se izlivajo majhne vene, Venae cordis minimae.

-Ostium atrioventriculare dextrum je na ventrikularni strani zaprt z Valvo atrioventricularis dextrum (Valva tricuspidalis):
-Cuspis anterior
-Cuspis septalis
-Cuspis posterior.

Z robov loputke (Cuspis) potekajo Chordae tendinaee na vrh dveh sosednjih M. papillaris anterior in M. papillaris posterior.
Ostium atrioventricularum dextrum je velik za tri prste.

ATRIOVENTRIKULARNI SEPTUM:

-je del Pars membranacea Septum interventriculare in razmejuje desni atrij (predvor) od levega ventrikla (prekat).

*Septum interventriculare lezi med ventrikloma posevno , tako da je obrnjena desna povrsina naprej in v desno, leva povrsina pa nazaj in v levo. Ker se septum boci v Ventriculus dexter, je njegova votlina na precnem preseku polmesecaste oblike, votlinaVentriculus sinister pa okrogla.
Lega Septum inteventriculare je navzven naznacena s sulkusi (zlebi):
→ Sulcus coronarius:
-Sulcus interventricularis anterior in
-Sulcus interventricularis posterior.

Septum ima membranski in misicni del:
-Pars muscularis, ki predstavlja vecji del septuma in
-Pars membranacea, ki je le majhen del na meji med septumom atrijev in ventriklov (Septum interatriale in Septum interventriculare?). Preko desne povrsine Pars membranacea Septum interventricularis poteka baza Cuspis septalis, del Valve tricuspidalis. => del Pars membranacea Septum interventriculare razmejuje desni atrij od levega ventrikla.

*SULCUSI (ZLEBI):

-SULCUS TERMINALIS
→ je plitev zleb na lateralni strani desnega atrija, ki se razteza spredaj od Ostium v. cave superior navzdol in desno od Ostium v. cave inferior.
→ nakaze odebelitev misicnega snopa v notranjost desnega atrija, Crista terminalis.

-SULCUS CORONARIUS:
→ loci atrija od ventriklov. Je dobro viden zadaj, spredaj pa ga prekinjata Aorta ascendens in Truncus pulmonalis. Od Sulcus coronarius poteka proti srcni konici (Apex cordis) spredaj in zadaj plitev zleb, Sulcus interventricularis anterior in posterior. Zlebova se stikata dorzalno nekoliko desno od Apex cordis in tvorita zarezo, Incisura apicis cordis.
-Sulcus inteventricularis anterior poteka po Facies sternocostalis
-Sulcus interventricularis posterior pa po Facies diaphragmatica.
Zlebova nakazujeta del srcne pregrade med levim in desnim ventrilom, Septum interventriculare.
V zlebovih potekajo veje Arteriae coronarii med mascevjem.