Ustna vprašanja - prof. Hribernik

prof. Hribernik:
- vesica urinaria pri moškem (topografija)
- ren dex (topografija, kaj in kje vstopa/izstopa čez hilus)
- lien (topografija, ligamenti)
- v. azygos, v. hemiazygos (potek in povirje)
- n. peroneus communis (potek, veje, njihova motorična in senzorična inervacija goleni+noge)
- rotatorna manšeta (čemu služi - sklepna ovojnica, origo,insertio,funkcija vsake mišice)