Pisni izpit (23. 6. 2017)

Rotatorna manseta (O, I, F, in.)
Radiokarpalni sklep (sklepne ploskve, mehanika)

Aduktorni kanal (omejitev, vsebina)
Senzoricna inervacija goleni in stopala

Topografija desnega pljucnega krila
Levi atrij (opis, lega)
Nervus phrenicus (izvor, potek, inervacijsko podrocje)

Vena portae (nastanek, potek, topografija)
Vranica (lega, topografija, peritonej, ligamenti)
Prostata (opis, topografija)