Pisni izpit (12.9.2016)

  1. Art. cubiti
  2. Plexus brachialis
  3. Lateralna golenska loža (vsebina, omejitve, O, I, F)
  4. A. femoralis (potek, topografski odnosi, veje)
  5. Desno pljučno krilo
  6. N. phrenicus (izvor, potek, inervacija)
  7. Mitralna in aortna zaklopka
  8. Mišice sprednje trebušne stene (funkcija)
  9. Pancreas (lega, topografija)
  10. Rectum (topografija, arterijska prehrana)