Pisna vprašanja (2012-06-18)

Vprašanja 2. rok, 18. 6. 2012

1. N. radialis (izvor, potek, motorična inervacija)
2. Radiokarpalni sklep (sklepne površine, vezi, mehanika)
3. Funkcionalni in nutritivni obtok pljuč
4. Zadajšnji mediastinum (vsebina, topografski odnosi med strukturami)
5. Prevodni sistem srca
6. Vranica (opis, lega, ligamenti)
7. Rectum (topografija, peritonej, venski odtok)
8. Lig. latum
9. Pes anserinus (izvor, narastišče, inervacija, funkcija)
10. Adduktorni kanal (omejitve, vsebina, komunikacija)