Pisni izpit (2011-04-06)

pisni izpit socialna medicina 6.4.2011

skoraj večina vprašanj se je že pojavilo med starimi, tako da test ni bil težek. Novo je bilo vprašanje o direktni standardizaciji, ki pa ga ni v knjigi, tako da ga bom v celoti napisala spodaj. Opisan je bil celoten postopek po fazah, manjkala je stopnja 3. kjer je bilo potrebno v kvadratek napisat kaj obsega. Mislim, da nikomur skoraj ni bilo jasno kaj tam napisat, ker je postopek res nerazumljivo napisan in kompliciran :S


Direktno standardizacijo opravimo s pomočjo referenčne populacije,
postopek pa je naslednji :
1. primerjane populacije uredimo po starostnih skupinah,

2. poštejemo število primerov opazovanega dogodka v vsakem starostnem
razredu,

3. za vsako opazovano populacijo izračunamo ustrezno mero pogostosti pojava
za vsako starostno skupino posebej, prav tako za celotno populacijo - slednja
predstavlja grobo mero stopnje pogostosti dogodka,

4. določimo referenčno populacijo (po starostnih skupinah) – STANDARDNO
POPULACIJO,

5. stopnjo pogostosti v posamezni starostni skupini opazovane populacije
pomnožimo s število populacijskih enot v ustrezni starostni skupini pri
referenčni populaciji, da dobimo pričakovano število primerov opazovanega
dogodka v referenčni populaciji,

6. seštejemo pričakovane frekvence - vsota predstavlja standardizirano mero
stopnje pogostosti dogodka


Aja, pa še tale odgovor: V sloveniji je 22 specialistov splošne medicine.

Veliko sreče!