Pisni izpit (2013-09-16)

Večinoma so bila stara vprašanja. Vprašanja, ki se jih spomnim in jih še nisem opazil med starimi:
1. Koliko bolnikov z rakom širokega črevesa in danke ima ob diagnozi lokalno ali področno napredovalo bolezen? (60)
2. Kako si sledijo tumorji rodil po pogostosti?
3. Kako zdraviš napredovali rak sečnega mehurja? (samo poliKT)
4. O raku sečnega mehurja (najpomembnejši dejavnik tveganja, 7. po pogostnosti pri moških (zastarelo), pogostejši pri moških)
5. Zdravljenje področno napredovalega raka danke?
6. Incidenca raka v Sloveniji leta 2009?
7. Kako zdravimo mezoteliom v zgodnjem stadiju?
8. Katerega tumorja ščitnice ne moreš diagnosticirati s citološko preiskavo? (folikularni)
9. Osnovni način zdravljenja raka glave in vratu?
10. Najpogostejši vzrok smrti raka glave in vratu? lokalni zapleti (aspiracija, krvavitev, okužba)
11. Kasni neželeni učinki sistemskih zdravil (tabela 172 na pamet!)
12. Kateri geni so mutirani pri dednem raku dojk (BRCA1,2, p53)
13. Proces tvorbe parov: potrebno 1,022 MeV, se veča z vrstnim številom snovi, če je energija fotona nad 10 MeV pride do jedrske reakcije, kjer nastane nevtron.