Ustna vprašanja - prof. Meden-Vrtovec

Izpit je bil kar prijeten. Pri praktičnem delu sem dobila gineko pacientko (samo anamneza) in nosečnico (anamneza + zunanji porodniški pregled), nato sem imela 1h časa in si medtem uredila zapise o pacientkah. Zagovor praktičnega dela sem imela pri dr. Bizjakovi, ki je bila res prijazna. Sicer pa priporočam, da podajate anamnezo in status kar po vzorcu iz MS (tisto iz leta 2010).
Teoretični del sem imela pri prof. Meden Vrtovec. Izžrebala sem 2 vprašanji iz vsake kuverte in sicer izžrebaš kar nove izpitne teme (kot pri prof. Geršakovi). Moja vprašanja:
- sindrom PCO (tu jo je še zanimalo, kako velike morajo biti ciste na UZ, da jajčnike diagnosticiraš kot PCO - 5-7 mm)
- radiološka diagnostika v ginekologiji (tu sem povedala vse o HSG, zanimalo jo je še, kdaj uporabljamo rtg še v gineki - pri akutnem abdomnu)
- UZ v nosečnosti (praktično vse iz Propedevtike o tej temi)
- abrupcija posteljice (tu me je še vprašala, do česa pride pri popolni absupciji - do smrti ploda, in približno v kolikšnem času - v 5 min, kako ukrepaš pri sumu na abrupcijo itd.)

Profesorica izgleda stroga, a se je ne ustrašit. Najprej govoriš prosto, poveš sistematično vse kar veš na to temo, potem te bo pa še kaj vprašala. Rada vidi, da hitro razmišljaš. All in all super izpit:)

Za učenje priporočam Izbrana poglavja iz gineko in perinatološke propedevtike, gineko Ten teachers in slovensko Porodništvo.