Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo

Word in PPT datoteka.