Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)

1. Splav- dovoljeni in nedovoljeni
2. Genetski inženiring in kloniranje- etične dileme
3. Zakon o zdravstveni dejavnosti in osnovne pravice bolnikov
Piše se 45min, vprašanja so splošna in esejska, prepisovat se ne da  thats it. Aja, pa testov je menda ene 3 različnih vrst!