Pisni izpit - statistika (10.2.2015)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (STATISTIKA 10.2.2015.docx)STATISTIKA 10.2.2015.docx15 kB

1.(30t)Besedilo o okužbi, o tem, da eni imajo mačke doma, drugi ne in da so eni bili pozitivni za okužbo na testiranju, drugi ne. Podatki podani - naredi kontingenčno tabelo:

 

MAČKA

BREZ MAČKE

 

OKUŽENI

243

43

286

NEOKUŽENI

222

88

310

 

465

131

596

Kater test bi uporabil…? Hi-kvadrat. Zakaj?

Definiraj populacijo.

Določi, ali je P vrednost večja ali manjša pri stopnji tveganja 0,05 (kritična vrednost pri tej stopnji je 3,84).

Statističen sklep (za obkrožit): Lahko zavrnemo/sprejmemo ničelno hipotezo pri stopnji tveganja 0,05.

Vsebinski sklep(za obkrožit): Stik z mačkami in okužbo sta/nista povezana na populaciji/na vzorcu.

Pogostost okužbe je (za obkrožit) večja/manjša pri ljudeh, ki imajo stik z mačkami.

BONUS: Uredi podatke v tabelo, tako da bi jih lahko vključil v znanstveni članek (namig: iz kont.tabele)

2.(40t)Napiši, kaj ocenjujemo pri naslednjih primerih in najustreznejšo statistično metodo:

-primerjava dolžin goleni pri črncih in belcih

-ali je delež predebelih v ZDA večji kot v SLO

-a je povezava med ITM in volumnom trombocitov

-krvni tlak in njegovo znižanje po enem letu redne terapije

Za ta zadnji primer sledijo nadaljnja vprašanja:S kakšno raziskavo bi to preverili? Opiši, kako bi zasnoval to raziskavo? Dobiš rezultat s 95% zaupanjem (-10,3;-3,8) – lahko zavrnemo ničelno hipotezo? Vsebinsko interpretiraj rezultat statističnega testa.

3.(10t) Preučevanje 700 ljudi in aktivnosti na delovnem mestu. Podana tabela s 5 različnimi aktivnostmi in s pripadajočimi relativnimi frekvencami. Izračunaj frekvence (npr. stoječe delo opravlja 17,4% zaposlenih, izračunaš frekvenco in dobiš rezultat 122 zaposlenih). Grafično prikaži rezultate in graf.prikaz poimenuj. Komentiraj obliko porazdelitve. Izberi 1 mero središčnosti in z njo povzemi podatke. Zakaj si izbral prav to?

4.(20t)Gre za 100 bolnikov. Preverjamo povezanost med krvnim tlakom in številom trombocitov. Gre za številske spremenljivke (100-140mmHg in 130-140 za trombocite). Navedi ničelno hipotezo. Zamisli si rezultate regresijskega modela (enačbo premice). Če je koeficient neznačilen, si zamisli podatke, jih skiciraj, tako da se ujemajo s tvojo premico in za katere pričakuješ neznačilen rezultat. Označi osi! Zakaj je rezultat neznačilen? Rezultat interpretiraj vsebinsko.