Ustna vprašanja - Zakonodaja

Nekaj vprašanj, mnenj iz oktobra 2013 ...

- 1. ureditev drzave 2. zasebnistvo 3. nadzori

- Mojca Grabar: 1. zbornice (vloga, pristojnosti, primer zbornic v zdr sistemu) 2. združenje zdravstvenih zavodov (vloga, pristojnosti) 3. pojasnilna dolžnost (pomen, katera pac. pravica, kdaj ni potrebna; prostovoljno zavarovanje, državni zbor(naloge), hierarhija pravnih aktov

- Stražišar: pravna podlaga cepljenja otrok, svoboda gibanja (da je to v ustavi ena od cloveskih temeljnih pravic, v kerih primerih jo lahko krsimo, kaksn je postopek...); 1. zdravstveni inšpektorat, 2. osnovno in prostovoljno zavarovanje, 3. zasebništvo; katere pravice s področja zdravja so omenjene v ustavi (povedal za 4 in je blo okej, čeprav jih je več), kdo vse lahko nadzoruje zdravstvo (pač čimveč jih omeniš), kaj počne zdravsveni inšpektorat, ali je področje transplantacij pri nas urejeno področje in potem še o transplantacijah, kašni so pogoji da lahko odvzameš tkivo in kdo lahko transplantira; cepljenje, ustava, obvezno zavarovanje, nadzor; pacientove pravice, upravni nadzor, zasebni sektor

- Kos: pacientove pravice, ureditev drzave, vrste sodišč, delitev oblasti, javni zavod (svet zavoda kot najvišji organ- kdo ga sestavlja, kakšno funkcijo ima, direktor zavoda- strokovni in poslovni oz. manager itn.) vglavnem nič posebnega in zelo sproščeno.