Pisna vprašanja (2013-08)

3. rok, avgust 2013
20 vprašanj, 20min, en pravilen odgovor, 4 odgovori so možni, ponekod so dane kombinacije

1. Kakšno je učinkovito pošiljanje sporočil? (kombinacija)
a) sporočilo je razumljivo
b) pošiljatelj je zaupanja vreden
c) prejemnik je zaupanja vreden
d) potrebna je povratna informacija od prejemnika
e) potrebna je povratna informacije od pošiljatelja

-a, b, d (P)

2. Glede na število sodelujočih poznamo kakšne vrste sporazumevanja? (kombinacija)
a) intrapersonalno
b) interpersonalno
c) javno
d) ..


-a, b, c (P)

3. Katere modele, teorije, strategije se uporabljajo pri rehabilitaciji? (kombinacija)
a) biomedicinski model
b) biopsihosocialni model
c) neka teorija bolnika kot partnerja v zdravljenju
d) ..
e) Šlajmerjev model? (al nekaj podobnega)

4. Pri pogovoru z bolnikom:
a) tisto, kar bolnik pove, je treba jemati z rezervo
b) pri pogovoru z bolnikom in svojci lahko vidimo odnos svojcev do bolnika
c) pri pogovoru je lahko odnos svojcev do bolnika spremenjen
d) bolnika je treba vprašati, kaj si misli, kako je prišlo do bolezni (al nekaj podobnega)

5. Bolniku postane nelagodno, postane žalosten ob pogovoru o določeni temi:
a) zamenjaš temo
b) nadaljuješ s pogovorom, ker moraš dobiti potrebne podatke
c) spremeniš pristop (nekako tako)

6. Bolniki z nezmožnostmi imajo večjo verjetnost za razvoj:
a) depresije
b) Alzheimerja
c) ..

7. Bolnik po kapi ne more imeti motnje občutkov:
a) na zgornji polovici telesa
b) na levi polovici telesa
c) na desni polovici telesa

8. Hemiplegika slečemo:
a) najprej zdravo stran nato prizadeto
b) najprej prizadeto stran nato zdravo
c) najprej zgornji polovico nato spodnjo
d) najprej spodnjo polovico nato zgornjo


9. Kaj ne spada med svetovalne intervencije:
-razmišljanje
-krizne intervencije
-..

10. Še eno staro vprašanje, mislim, da tisto z odgovorom vznesenost..

11. Kaj je treba paziti pri izbiri invalidskega vozička: (kombinacija)
a) globina sedeža
b) višina in naklon podnožnikov
c) naklon naslonjala
d) velikost koles

12. Kaj velja za 4-taktno hojo:
a) uporablja se 2 bergli ali palici
b) uporablja se jo, če bolnik nima dovolj moči v rokah
c) nogo se premakne skupaj s palico

13. Kaj ne velja pri nastavljanju bergel?
a) pomerja se jih z iztegnjenim komolcem in dlanjo v dorzalni fleksiji
b) oporo se naravna po ulnarnem stiloidu
c) zgornji rob sega 3,5 – 4 cm pod olekranon
d) hrbtišče dlani pade pod ročaj

14. Kaj je posledica kompletne poškodbe vratne hrbtenice?
a) tetraplegija
b) tetrapareza
c) paraplegija
d) parapareza


15. Po katerem konceptu se odvija sodobna rehabilitacija?
a) biopsihosocialnem

16. Kakšen je uspešen zdravstveni tim? (kombinacija)
a) telefonirajo
b) neupoštevajo bolnikov želj
c) enakopravno razdeljeno delo
d) sodelovanje
e) jasni cilji17. !NAJPOGOSTEJŠE ovire doma so: (kombinacija)
a) prag
b) premajhni toaletni prostori
c) premajhni dnevni prostori
d) stopnice
e) preozka vrata

-vse pravilno
-a, b, d, e
-..

18. Odzivi bolnika na bolezen: (kombinacija)
a) strah in negotovost
b)..

-bili so vsi pravilni

19. Kaj počne inženir ortotike in protetike?
a) izdeluje in namešča ortopedske pripomočke
b) prodaja invalidske vozičke