Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj

Profesorica je prijazna. Oceno da glede na pisni. Lahko jo zvišaš. Na tem roku so se pojavljala nova vprašanja.

1. Salutogeneza in zdravnik
2. Tri temeljna vodila promocije zdravja