Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj

Ustni izpit je super, profesorica je zelo prijazna, izpit traja od cca 2 minuti do 10 minut, odvisno od tega, koliko znaš. Jaz drugega vprašanja nisem imel pojma, sem vlekel še eno in mi je kljub temu uspelo izboljšati za eno oceno.

Vprašanja:
1. Kaj mislite o tem, da delodajalec ne plačuje socialnih in zdravstvenih prispevkov svojim zaposlenim? (Tukaj gre za nakladanje, kako to ni prav, da je to zelo aktualno pri nas /vesela, če poveš primer/, potem sva nekako zalutala na sistem zdravstvenega zavarovanja pri nas - da osnovni temelji na solidarnosti, dodatni na vzajemnosti ...)
2. Kakšen je program preventive v ruralnih okoljih? (Tukaj naj bi govoril o tistem filmu o Prekmurju, ki smo ga gledali pri vajah; ker se žal dogajanja v tem filmu nisem spomnil, sem dobil še tretje vprašanje)
3. Pomen solidarnosti, zlasti v kriznih situacijah. (O tem sva praktično vse že predebatirala pri prvem vprašanju /sistem solidarnosti pri osnovnem zdravstvenem zavarovanju/, na koncu sem dodal samo še to, da v kriznih situacijah /naravne nesreče, družbene stiske/ naj bi tudi delovali po sistemu solidarnosti, in sicer tisti manj prizadeti naj bi pomagali bolj prizadetm.

Še enkrat, izkušnja je fina, izpit ni težek, vzdušje je super, da se dobit lepo oceno!