Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj

Čeprav so vprašanja za ustni izpit v večini že objavljena, je nekaj "novih" vprašanj, ki se očitno redno pojavljajo na ustnem, vendar jih noben ne objavi.

Jaz sem izvlekla sekundarna raven preventive (staro) in SVIT - priporočam, da si torej pogledate še ostale presejalne programe (npr. ZORA in DORA). Ni težko vprašanje, vendar je vseeno dobro, da znaš kaj suvereno povedati o tej temi.

Še vedno pa velja, da je zelo pomembna dobra osnova s pisnega izpita. Mi smo vsi zvišali, vendar samo za eno oceno. Da je možno zvišati le za eno oceno, ti da jasno vedeti, ko ti pove oceno s pisnega izpita.