Pisni izpit (24.11.2004)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (socialna_medicina-izpitna_vprasanja_24.11.04.doc)socialna_medicina-izpitna_vprasanja_24.11.04.doc32 kB
SOCIALNA MEDICINA-izpit 24.11.2004

Varianta A
1.kateri je temeljni dokument o človekovih pravicah
2.kaj je zdravniška napaka
3.kdo izdaja zdravstveni statistični letopis
4.naštej vsaj tri demografske pojave
5.kateri je peti cilj health 21
6.Kateri sistem zdr.varstva ima naslednje značilnosti: financira se z davki, je družbena lastnina, varovanje zdravja je skrb socialnih ustanov:
a.)Beveridgeov
b.)Bismarckov
c.)mešani
7.kdo sprejema zdr.zakone v Sloveniji (državni zbor)
8.katero izmed treh meril ekonomike v zdravstvu upoštevamo, kadar ob omejenih sredstvih delamo dobro kolikor je mogoče (učinkovitost)
9.kaj je reprodukcija
10.katero vrsto raziskave bi izvedli, če bi želeli proučiti incidenco hepatitisa B (kohortno)
11.obdobje zgodnjega prehoda
12.strategija WHO za zdravje prebivalcev v 21.stoletju
13.v kateri fazi naravnega poteka bolezni je možno zgodnje odkrivanje bolezni
14.koliko znaša pričakovano trajanje življenja za ženske v Slo konec 20.stol.
15.v katero skupino determinant zdravja spada kajenje (naštete-vedenjska)
16.v kateri smeri se v sol kaže naraščanje prevalence nalezljivih bolezni (Z proti V)
17.opišite napako pri naslednjem vprašanju:
»koliko ste stari Označite pravilni odgovor..«
a.)0-14 let
b.)15-18 let
c.)20-24 let
d.)25-29 let
e.)30 ali več let
odg:manjka možnost 19 let
18.kakšne vrste vprašanja je bilo prejšnje izpitno vprašanje Označite pravilen odgovor! Odprto
zaprto


varianta B
1.na katero raven zdr.dejavnosti spada IVZ
2.koliko je območnih zavodov za varovanje zdravja v Slo
3.kaj je absolutna revščina-seminar
4.katera organizacija »sodeluje« na rave partyjih-seminar
5.na katerih treh točkah temleji skupna zdr.strategija EU-seminar
a.)celostni pristop do zdravstva v EU
b.)«uvažanje« zdravnikov iz tretjih držav
c.)trajni rezultati, ki dobro rešujejo probleme v EU
d.)zagotovitev bolnišnične oskrbe samo tistim, ki si lahko to privoščijo
e.)usmerjanje sredstev na področja, kjer je najbolj nujno
odg.:a,c,e
6.kaj ureja zakon o zbirkah podatkov s področja zdr.varstva
7.na katero raven zdr.dejavnosti spada zdravljenje bolnika na domu po odpustu iz bolnišnice
8.katera je temeljna skupina za proučevanje Jz problemov
a.)posameznik
b.)kohorta
c.)populacija
9.kdo sprejema nacionalni program za varovanje zdravje
a.)minstrstvo za zdravje
b.)vlada
c.)državni zbor
d.)IVZ
odg: a
10.tabela
bolezen
1 0
Poz. 190 100
Neg. 10 700

test


kaj pomeni razmerje 10/710
a.)specifičnost
b.)pozitivna napovedna vrednost
c.)nagativna napovedna vrednost
d.)delež lažno negativnih razvrstitev dejanasko bolnih oplazovancev
e.)oceno verjetnosti lažno negativnega rezultata
odg.:e
11.za katero obdobje demografskega prehoda je zančilno, da se stopnja umrljivosti začne umirjati, a začne se stalno upadanje rojstev
-obdobje poznega prehoda
12.kaj je pasivna evtanazija-seminar
13.poveži!
1.odgovor na ankete je bil 65
2.vsem preiskovancem smo merili tel.težo, ko so bili oblečeni
3.tej pristranosti se izognemo z izvedbo prospektiven raziskave
a.pristranost izbire
b.pristranost merjenja
c.pristranost spominjanja
odg.:a1, b2, c3
14.poveži!
1.bolezen A.med.def.pafi procesa
2.oviranost B.subjektivna zaznava
3.motnja C.omejitev funk.zmožnosti
4.nezmožnost D.socialna omejenost
odg.:1b, 2d, 3a, 4c
15.naštej vsaj tri demografske dogodke!
16.v kateri smeri se v Slo kaže naraščanje prevalence nenalezljivih bolezni ( Z proti V)
17.kaj velja za poškodbe
a.)so na 3.mestu kot vzrok za hospitalizacijo v Slo
b.)so poglavitni vzrok smrti med starostniki
c.)imajo enake epidemiološke razsežnosti kot nalezljive bolezni
d.)spadajo med JZ probleme
18.katere podatke za izračun prevalence bi potrebovali
19.kdo v Slo sprejema kodeks med.deontologije
20.dej.tveganja za katero veliko skupino bolezni preučuje velika nacionalno-regionalna raziskava, ki je bila v Slo zastavljena l.2001 in l.2004
-dej.tveganja za kronične nenalezljive bolezni
21.zbiranje podatkov o porodni teži novorojenčkov je v Slo…rutinsko
22.kaj velja za potrebe in zahteve
-potrebe so strokovno utemeljene, zahteve ustvarjajo prebivalci
23.drevo življenja je prikaz:
a.)razvejanosti družine po št.otrok
b.)živorojeni otroci
c.)razporeditev po spolu in starosti