Pisni izpit (16.9.2004)

IZPIT SOCMED 16-9-2004

1. WHO – kje ima regionalno-nacionalni sedež slovenska enota WHO (ime urada in kraj)- lanski seminar
2. Kako imenujemo programe za zmanjšanje uporabe drog, ki zahtevajo popolno abstinenco Visokopražni programi.
3. Indeks zobne gnilobe in kaj pomeni lanski seminar
4. Kaj opredeljujejo Zakon o zbiranju podatkov… glej pod stalne vire
5. Kolikšen odstotek BDP gre za zdravstveno varstvo
6. Program Društva invalidov Slovenija iz leta 2003 Možni odgovori so bili: Lastovka; Vsi drugačni, vsi enaki…
7. IVZ: na katero raven spada Koliko je območnih zavodov

Vprašanj iz starih testov nisem pisal, jih pa bilo vsaj 15 (od skupno 30). Posebnost tega izpitnega roka je bila ta, da so prišli v poštev predvsem lanski seminarji, letošnji pa malo manj oz. bolj na splošno.