Pisna vprašanja (2010-11-17)Približno, kolikor se spomnim ...
V oklepaju so naštete možnosti, ki so bile podane ...
Nekaj vprašanj je bilo za dopolnit.

1.) Kakšen odstoek približno je družinskih zdravnikov v Slo? (20, 30, 40, ...)
2.) Koliko je zdravstvenih domov v Slo skupaj s tistimi, ki so povezani v zdr.centre? (75, 50, ...)
3.) Kaj prikazuje slika 4.17?
4.) S katerim tipom epidemioloških raziskav bi pogledali pojavnost srcno-žilnih bolezni? (presecno-pregledne, longitudinalne, ...)
5.) Kdaj približno je bilo odkrito cepivo proti crnim kozam (prva polovica 18.st, prva polovica 19.st, druga polovica 19.st, druga polovica 18.st, ...)
6.) V kateri ekonometricni metodi uporabimo QUALY? (a: metode analize ucinkovitosti glede na stroške, b: metode koristnosti glede na stroške, c: metode analize uporabnosti glede na stroške, d: metode zmanjševanja stroškov)
7.) Kaj spada k celostnim determinantam naravnega in družbenega okolja? (bivalne skupnosti, vrdnote, nacin življenja, ...)
8.) Kaj ne velja za sekundarne skupnosti ( njihov odnos je neposreden, njihova komunikacija je posredna, imajo pravno dolocen odnos, ...)
9.) Vriši križec na dani premici naravnega poteka bolezni bi postavil zdravstveno vzgojo preprecevanja srcno-žilnih bolezni ob povecane BMI? (bla je slikca te premice)
10.) Bolniki imajo bolezen B in od teh jih nekaj umre. To imenujemo .... (smrtnost, umrljivost, ...)
11.) Kako imenujemo pojav, ko porabniki storitev nimajo dovolj znanj (inf.asimetrija)
12.) Ce je pri nekom, ki nima bolezni, test pozitiven, kako se imenuje to? ( lažno pozitiven, lažno negativen, ... )
13. ) Kaj so ogrožene skupine prebivalstva? (prostitutke, zaporniki, starostniki, predšolski otroci, brezdomci - nekaj so ranljive sk., nekaj so ogrožene!!)
14.) Podana shema z dejavniki, kjer je DA ne nujen, niti zadosten vzrok za bolezen.
15.) Kdo izvaja nadzor nad ZOPA? (policija, zdr.inšpektor, ...) - iZa nadzor nad izvajanjem ZOPA so pristojne tri inšpekcije:zdravstvena, tržna in delovna
16.) Po kolikem casu lahko zamenjamo izbranega zdravnika po zakonu? (po enem letu ...)

+ še nekaj vprašanj
+ 3 iz seminarjev