Pisna vprašanja (2008-04-02)

1. Kateri "nas" javnoszdravstvenik je bil soustanovitelj SZO (mas za obkrozit) odg. Andrija Stampar (str. 12)

2. Nasteti so tri druzbene vrednote in prepricanja, dodaj se dva druzbena dejavnika:(knjiga str.74)
veroizpoved
sodobna prepricanja
eticne in moralne vrednote
spol(kot druzbena determinanta)
kulturne znacilnosti
3. Leto zacetka zdravih šol..... 1993 (str. 305)
4. Umrljivost v sloveniji za mozgansko ishemicnimi boleznimi
5. umljivost v sloveniji na splosno
6. graf zivljenjske pricakovanosti(str.152) kaj je A+B--- Life expectancy
7. Vprasanje 2. iz seminarja 10
2. Katera zastrupitev otrok je najpogostejša v Sloveniji
a) s kemikalijami (v obliki cistil, detergentov, praška za pomivalni stroj)
b) z zdravili
c) s strupenimi sobnimi rastlinami
d) z gobami
8. Vprasanje 1 iz seminarja 20
1. Poškodbe pri delu
a) so eden glavnih problemov sodobne družbe
b) niso zelo pomembne, saj se le redko pripetijo
c) lahko ucinkovito spremljamo zaradi njihove vzrocne povezave z nezgodami
d) zelo obremenijo posameznika, organizacije in družbe pa ne
9. 40 izpostavljenih ljudi opazujes 4 leta, prvo leto jih zboli toliko.. drugo toliko.... koliko je incidenca v drugem letu
10. revscina ki temelji na odgovorih posameznikov o njegovem dohodkovnem polozaju in njegovih potrebah je (subjektivna revscina) str. 72

10. Povezi stolpca (dont you just love those questions)

Ukrepi pri otrocih do 6 let (stolpec A):
svetvanje prediatra o zdravi prehrani in prostoru
cepljnjenje
izobrazevanje o vitaminu a in kariesu v okviru zdravstvene vzgoje
ravojni presejalni test denver

ravni preventive (stolpec B)
primarno primarna
primarna
sekundarna
terciarna
aja in baje da ni treba vsakega s vsakim da lahko ma keri nic in keri vec.

11. incidenca tveganja v skupini izpostavljenih je 0.5 neizpostavljenih pa 0.4. Koliksen je relativen delez tveganje (menisezdi da je blo tako prasanje ker nic ne stekam:)

12. Katerega od naslednjih ukrepov nebi uvrstil v program javnega zdravstva:
se ne zahteva, ni medicinsko utemeljen, se ne uporablja...(na voljo imas vse variacije tega)

1. Kdo je utemeljitelj socialne medicine v Sloveniji in je sodeloval pri ustanovitvi SZO?
-Andrija Štampar
2. Kaj sodi k klasični socialni medicini in kaj k moderni socialni medicini?
- dejavniki družbenega tveganja, medsektorsko sodelovnje, epidemiologija, preventiva, obvladovanje nalezljivih bolezni, zdravje kot vir življenja
3. Naštej družbene determinante poleg veroizpovedi, etike in morale ter sodobnih družbenih vrednot.
- spol in kulturne značilnosti
4. Kaj vpliva na incidenco?
- izboljšanje diagnostičnih metod, večja dojemljivost
5. Katera vrsta revščine je, če posameznik “ima občutek pomankanja”?
- subjektivna revščina
6. Izračun incidence v drugem letu štiriletnega opazovanja (imaš 40 ljudi, prvo leto zboli 10, drugo 6, tretje 2 in četrto 1)?
- 6/30=0,2
7. Izračun pripisljivega deleža (podano tveganje za izpostavljene in izpostavljene).
8. Značilnosti demografske piramide v obliki soda:
- staro prebivalstvo, št. prebivalcev pada, majhen delež mladih, Slovenija
9. Salutogeneza
10. Imel si podano shemo, kjer je več dejavnikov kazalo na bolezen in si mogel glede na to obkrožiti pravilno trditev
- je zadosten ni pa nujen vzrok
11. Kolikšna je splošna umrljivost v Sloveniji leta 2005?
- 800/100000
12. Kolikšna je umrljivost za možganskimi žilnimi boleznimi?
- 60/100000
13. Kdaj je v Sloveniji začel potekati projekt Zdrave šole?
- 1993
14. Obkroži demografske dogodke:
- rodnost, porpčnost, smrtnost
15. Kaj označujeta krivulji A+B na grafu (učbenik str. 152):
- pričakovana življenska doba
16. Povezavi ravni preventive s trditvami
- primarno primarna – predavanje o preprečevnju kariesa v jaslicah
- primarna – cepljenje, predavanja v okviru zdravstvene vzgoje
- sekundarna – presejanje
17. Kaj ne bi vključili v progaram zdravstvenega varstva:
- v stilu (se ne zahteva, medicinsko ni utemeljena, se ne izvaja)
18. Kaj je na sliki:
- demografska piramida standardnega evropskega prebivalstva (učbenik str. 157)
19. Nekaj v zvezi z informacijsko asimetrijo.
20. Kaj opisuje dogodek, ki vpliva na drug dogodek?
-izpostavljenost
21. Kateri cilj ne spada v nujne spremembe strategije zdravje za vse:
- pridobivanje sodelavcev ...
22. Kateri zakon govori o specializacijah?
- zakon o zdravniški službi
23. Koliko procentov izdatkov zavzemajo srčno žilne bolezni?
- 21,5\%
24. Socialni kapital
25. Profilaktični ukrepi
26. Kakšno potrebo po zdravju izražajo ljudje, ki se pritožujejo zaradi tovarne v dolini:
- okoljsko potrebo

+ 3 vprašanja iz seminarja

Na ustnem delu potegneš 2 listka, kjer so vprašanja iz knjige in slajdov na internetu. Če dobro odgovoriš, si lahko za eno oceno povišaš, če ne pa dobiš toliko kolikor si pisal.

Ustna vprašanja:
 ekološke raziskave
 ekonomski vidiki zdravstvenega varstva
 samomorilnost kot velik problem
 pravni in etični vidiki zdravstvenega varstva
 prvine zdravstvenega varstva
 kazalniki umrljivosti