Seminarska vprašanja

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (socialna-vprasanja.doc)socialna-vprasanja.doc43 kB
1. Rak kot javnozdravstveni problem
1. 0Kaj pomeni pojem prevalenca:
a) pomeni število vseh v enem koledarskem letu na novo ugotovljenih primerov raka.
b) pomeni število vseh živih bolnikov z rakom na določen datum ne glede na leto diagnoze.
c) nam pove kolikšen delež populacije je umrl v določenem obdobju.

2. Trije najpogostejše rakave bolezni pri moških v Sloveniji so:
a) rak testisov, rak pljuč, rak nadledvičnice
b) rak kolorektuma, rak dojke, rak grla
c) rak pljuč, rak kolorektuma, rak kože

Pravilna odgovora: 1b, 2c

3. Seminar: Poškodbe starih ljudi zaradi padcev in njihovo preprečevanje

1) Kje se zgodi največ padcev in poškodb zaradi padcev v starostni
skupini
nad 65 let
A) doma in v bližnji okolici doma
b) pri delu v industriji, obrti
c) v poljedelstvu
d) pri vožnji s kolesom

2) Kaj je pri ljudeh starejših od 65 let najpogostejši vzrok poškodb in
smrti zaradi poškodb

a) prometne nesreče
B) padci
c)poskus samomora
d)izpostavljenost neživim mehaničnim silam (stik z napravami,
stroji, orodjem)

(Pravilni odgovori so oznaceni z veliko crko.)

5. Seminar Ptičja gripa:

1. Med preventivne ukrepe pri sumu na ptičjo gripo ne štejemo:
a) osamitve bolnika v posebnem izolacijskem prostoru
b) preventivnega predpisovanja antibiotikov s širokim spektrom delovanja
c) razkuževanja rok bolnika
č) razglasitve karantene
d) preprečevanja neregistrirane reje perutnine
(pravilen B)

2. Ptičja gripa je javno-zdravstveni problem, ker:
a) je do sedaj terjala veliko smrtnih žrtev
b) zaradi poboja ptic ljudje umirajo od lakote
c) je cepivo proti ptičji gripi predrago za tiste, ki so okuženi perutnini najbolj izpostavljeni
č) lahko virus hitro mutira in preskakuje med živalskimi vrstami, zato obstaja verjetnost, da bi se razširil po celem svetu
d) je bolezen pri pticah in ljudeh težko prepoznati
(pravilen Č)

7. seminar nevladne organizacije(NVO):
1.) Lastnosti nevladnih ustanov! (neprofitne, prostovoljne, formalizirane, zasebne, javno koristne)
2.) Nastej nekaj(5) NVO iz podrocja zdravstva!

9. Seminar z naslovom Etika in javno zdravje sta:
(odgovori niso bili dani, take da sem jih sam napisal... ni receno da je prav)

1.Kaj je paliativna oskrba
Da zdravimo nekoga, ki ima neozdravljivo bolezen, tako da mu lajšamo simptome.

2.Nastejte tri vrednote v medicini!
Zaupnost, doslednost, natančnost

10. Vprasanja od SARSa:
1. Cesa se najbolj bojimo pri virusih, kot je npr. SARS
Odg: Ker lahko mutirajo do take mere, da se zelo lahko prenasajo in tako povzrocijo pandemijo.

2. Kako se prenasa virus SARS
a) s souporabo WCjev
b) s stiskom rok
c) kapljicno
d) s kontaminirano vodo
e) fekalno-oralno

Odg: C

11. Vprašanja za seminar o presejanju, raku dojke (niso mi dali naslova)

Pri kateri vrsti rakov je presejanje smiselno
- Rak materničnega vratu

Kam spada presejanje (preventiva)
- Med sekundarne
12. Seminar Oblikovanje vprašalnika za zbiranje podatkov z anketiranjem

1. Opiąite napako pri naslednjem vprašanju: koliko let ste
stari Označite pravilen odgovor.
0-14 let
15-18 let
20-24 let
25-29 let
30 ali več
_________________________________________________________
_________________________________________________________
( Pravilen odgovor: Odgovori so pomanjkljivi, manjka 19 let)

2. Kakšne vrste vprašanja je bilo prejšnje izpitno vprašanje
Označite pravilen odgovor.
Odprto
zaprto
( Pravilen odgovor: odprto )


13. PLESNE DROGE IN MLADI
(Pravilni odgovori so napisani s poševnimi črkami.)

Kaj so temeljne značilnosti društva Drogart (obkrožite pravilne odgovore)

A: Preprečevanje uporabe drog
B: Zmanjševanje škodljivih posledic uporabe drog
C: Poučevanje o varni uporabi drog
D: Usmerjen je predvsem v »rockersko« populacijo

(Pravilna odgovora sta B in C)

Katere izmed spodaj naštetih drog so t.i. plesne droge (obkrožite pravilne odgovore)

A: Ekstazi
B: Heroin
C: Kokain
D: Amfetamini
E: Opiati

(Pravilni odgovori so A, C in D)


15. Seminar o Poskodbah otrok v prometnih nasrecah

Kateri izmed spodnjih pojmov niso dejavniki Hadonna matrike
agens
vektor
sorodnik
gostitelj
okolje
cilj
(pravilni odgovor: a, b in e)

Kaj sta osnovi za delitev otroških sedežev na razrede
starost otroka
spol
teža
cena
velikost sedeža
(pravilna odgovora: a in c)