Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)

Potrebno je predelati knjigo; manjkajoče tematike (epidemiološke
raziskave, paliativa, naravne nesreče) so v obliki slajdov na njihovi
spletni strani. Toplo priporočam, da si jih preberete, saj se
vprašanja iz teh tematik prav tako zelo rada pojavijo v testih.. Za
učenje priporočam kakšna 2 tedna. Za ponavljanje so izredno koristni
izpiski iz knjige, ki so že na MS (hvala avtorju!), praktično
vsebujejo čisto vse osnove, ki jih je potrebno znati na izpitu, super
za pregled nad celotno snovjo. Obvezno je potrebno predelati stara
vprašanja (tista iz kopirnice onko + novejša iz medenega srca); vendar
pozor, vse "rešitve" v teh testih niso pravilne.

Test na tem roku je bil zelo enostaven, očitno se jim ne da več
komplicirat z nami reveži iz starega programa :-) Čisto vsa vprašanja,
do zadnjega, so bila stara, mogoče malenkost predelana. Torej že
videna. Tako da res svetujem, da si ogledate zbirko starih testov na
MS.

Za seminarje so prišli v poštev zadnji objavljeni na MS.

Svetujem, da vzamete s sabo kalkulator. Se NE hecam!

Test se piše 45minut. Tokrat so bila vsa vprašanja za obkroževanje in
sicer so bile ponujene kombinacije.

Test je vseboval sledeča vprašanja:
1. kolikšen odstotek splošnih zdravnikov imamo v Sloveniji (22),
2. Slovenija spada med za naravne nesreče zelo ogrožene države,
3. število zdravstvenih domov, vključno s tistimi, ki so združeni v centre,
4. kombinacije kaj zviša prevalenco bolezni (vse iz knjige),
5. kdaj je bil v Slo sprejet sanitetni zakon (druga polovica 19.stoletja),
6. po vrsti razvrsti osebe: Hipokrat, Snow, Bismarck, Lalonde (staro
vprašanje, si jih razvrstil od 1 do 5),
7. s katero preiskavo dobimo sledeči graf (bil je točno isti graf
ekološke preiskave iz slajdov na netu),
8. obkroži demografske pojave (pazite, da jih ne boste mešali z dogodki),
9. obkroži neposredne stroške (direktno iz knjige),
10. kateri zakon govori o specializacija ( zakon o zdravniški službi menda),
11. staro vprašanje o ženski z gripo - koliko časa traja predklinična faza,
12. računska naloga - mogel si izračunat razmerje obeti,
13. kritike definicije po SZO (direktno iz učbenika),
14. delež denarja porabljenega za bolezni srca in žilja: 21,5 odstotkov,
15. podana definicija socialnega kapitala in za obkrožit, da je to
socialni kapital,
16. obkroži kaj meri pričakovano življensjko dobo, prilagojeno na
dobro zdravje (hale),
17. podana je bila definicija relativne revščine in si mogel obkrožit
za kateri tip revščine gre,
18. vrednotenje rezultata presajanja (staro vprašanje že),
19. za obkrožit kaj spada med preventivne dispanzerske metode dela (to
si preberite na njihovi spletni strani - eno publikacijo za vaje imajo
objavljeno),
20. trditve glede paliativne oskrbe (slajdi v navezi s to tematiko so
ravno tako na spletni strani katedre),
21. kakšno je zdr. varstvo... Staro vprašanje o sprejemljivosti,
22. če je ta prvina zdravstvenega varstva dobro razvita, imajo države
veliko prednost v primerjavi s tistimi državami, v katerih je še vedno
v ospredju zgolj skrb za izvajanje aktivnosti, povezanih z
zdravljenjem bolezni; politika zdravja,
23. trditve o popisu prebivalcev (je natančen opis prebivalstva v
določenem časovnem oknu, izvaja ga surs, centralni reg.preb., kaj je z
vmesnim obdobjem),
24. najpomembnejša lastnost velikih JZ ukrepov (možno preprečiti z ukrepi),
25. shema DA + DB + DC ----> B (je zadosten, ni zadosten ipd.)
+ 4 seminarska vprašanja (identična).

V glavnem... STAAAAAAAAARA in že davno videna ter prežvečena vprašanja...

Za ustne smo uro in dan izvedeli na pisnem.
Moj ustni pri Zaletelovi:

Ko prideš not, ti da roko (meni se je to zdela zelo lepa gesta) in te
pozdravi. Malce pokomentira pisni del, nato iz škatle vlečeš
vprašanja.
Moja so bila:
- kateri zdr.modeli so vplivali na gledanje na zdravje človeka kot
celoto (biopsihosocialni, sistemski; o vsakem porečem en malo daljši
stavek in že greva na naslednje vprašanje),
- iz kohortnih raziskav izpelji neke formule iz epidemiologije (ob
začetnem "bluzenju" mi je profesorica malce pomagala z podvprašanji in
potem je šlo).
Na koncu ti pripopa oceno in štempelj v indeks, ti da roko in zaželi
srečo v bodoče. Ti pa po dobrih petih minutah že hitiš domov :-)

Srečno