Pisna vprašanja (2010-06-08)

Vsa vprašanja so bila za obkroževat, samo se ne spomnim kakšne možnosti so bile.

1. Kdaj se je začelo obdobje novega javnega zdravja (konec 80. s konferenco SZO v Alma Ati)
2. Kakšna je letna umrljivost za rakom? (200/100000)
3. Za koliko ljudi skrbi najmanjša zdravstvena enota v Slo?
4. Kako ogrožena je Slovenija, po mnenju strokovnjakov, za naravne nesreče? (zelo malo/ malo/ srednje/ močno/ zelo močno)
5. Standardizacija prebivalstva (nekaj v stilu kdaj je uporabna)
6. Na sliki naravnega poteka bolezni označi kam sodi zgodnje zdravljenje visokega krvnega tlaka.
7. Obkroži 2 temelja promocije zdravja.
8. Kateri od naštetih projektov so v Sloveniji že prisotni? (zdrava mesta, šole, vrtci, bolnice, univerze)
9. Str. 311 – dopolnit si moral zaporedje, manjkala je tretja stopnja – stališče.
10. Katere nalezljive bol. so problem v Sloveniji?
11. Kolikšen ljudi naj bi imelo hipertenzijo, glede na neko raziskavo… (str. 351)
12. Kateri zakon ureja področje specializacij?
13. Katera ustanova je bila ustanovljena leta 2005 v Stockholmu?
14. Ste zdravnik v tržno naravnanem sist. zdr. varstva. 45-letna gospa, preventiva za osteoporozo…
15. Kdaj ima raziskava primerov s kontrolami prednost pred kohortno raziskavo?
16. kaj je enako kot pripisljivo tveganje?
17. Diagnostična občutljivost in specifičnost, za obkrožit definicijo.
(od 13. – 17. - stara vpr. 12.11.2008)
18. Koliko ljudi od 1000 čuti potrebo po zdravju v vsakem trenutku? (750, 250, 50, 10, 1)
+ 3 vprašanja iz seminarjev