Ustni izpit - doc. dr. Drobnič Radobuljac

Bili smo trije. En dobi anamenzo, drug status, tretji DD.

Se ostala vprasanja od vseh treh:

- SCH (razlike med akutno in prodromalno fazo)

- negativni simptomi SCH

- diagnostika SCH, katere preiskave delamo?

- panicna motnja

- zdravljenje panicne motnje

- bipolarna motnja