Ustna vprašanja - dr.Tavčar

Anamneza, status, DD -->to ma vsak eno če so trije.

1.Motnje hotenja
2.Shizoafektivna motnja
3.Atipični antipsihotiki(predstavniki,zakaj so boljši, kakšni so SU-kerih je več kerih je manj,...)

1.Motnje zaznavanja
2.Autizem
3.Klasični antipsihotiki