Ustna vprašanja - prof. Tavčar

Pacient: po dva na pacienta, časa je bilo neomejeno, ker je profesor nekam odšel. Potem en pove anamnezo (to samo, kar pacient sam pove, brez naših komentarjev), drugi status (želi tudi natančen zunanji opis od mimike, do tega kako sedi, morebitni znaki avtoagresivnega vedenja, hoja, govor, vzdrževanje pogleda itd., pri čustovananju pa ne pozabit na razgibanost in odzivnost čustovanja). Skupaj s kolegico sva potem povedala DD in prišla do diganoz: zloraba alkohola in blaga depresivna epizoda.

Esej: Ne vem, če ga prebere, ga ni nič komentiral.

Vprašanja: Prvo iz psihiatrične propedevtike: Motnje spomina (katera zdravila povzročajo amnezijo, za katere psihiatrične motnje so značilne motnje spomina, preide tudi na motnje predstav, halucinacije spominov ...) in motnje inteligentnosti (tukaj so ga zanimali predvsem različni biološki vzroki za nastanek duševne manjrazvitosti, vključno z vsemi možnimi mikrobi: od virusa rdečk, HIV pa do sifilisa itd.). Drugo vprašanje je iz bolezni: blodnjava motnja (predvsem primerjava z možno DD in kako točno se razlikujejo blodnje pri različnih motnjah; še pojavnost, razmerje med spoloma in zdravljenje), shizoafektivna motnja (to, kar je v knjigi, spet pozor na DD in primerjave, tu še zahteva diagnostične kriterije, ki jih v knjigi ni: o tem, da mora biti vsaj ena 14-dnevna shizofrena epizoda brez afektivnih epizod, potem pogostost, razmerje med spoloma, zdravljenje), Tretje vprašanje je nekaj od zdravil: jaz sem povedal ekstrapiramidne SU antipsihotikov (tko k v knjigi, tut pri komu pogostejši in pa vrstni red pojavljanja akutnih; pri tardivni diskineziji tudi mehanizem nastanka, zdravljenje in zakaj deluje klozapin, pri malignem nevroleptičnem sindromu še vsa zdravila, ki ga povzročajo, zdravljenje in delovanje dantrolena), kolegica pa ostale SU antipsihotikov z mehanizmom nastanka.

Razen precej dolgotrajnega čakanja na prihod profesorja, je bil sam izpit prijeten.