Ustna vprašanja - prof.Kogoj

a) motnje zaznavanja
b) motnje hranjenja
c) antipsihotiki