Naslovi esejev

1. Somatomorfne motnje in njihovo zdravljenje
2. Suicidalnost
3. Psihiatrija nekoc in danes
4. Psihosomatska obravnava vsake bolezni
5. Primerjava med narkomanijo in ostalimi zasvojenostmi (alkohol, tobak)
6. Vpliv psihosocialnih dejavnikov na somatomorfne motnje
7. Primerjava med alkoholizmom in ostalimi zasvojenostmi
8. Psihoticni pacient v splosni ambulanti
9. Prednost in slabost hospitalizacije
10. Psihiatrija in druzba
11. Genetski dejavniki
12. Vpliv psihosocialnih dejavnikov v involutivnem obdobju (40-50 let)
13. Medikamentozna th. in psihoterapija
14. Povezava telesnih in dusevnih motenj in pomen le teh
15. Pomen poznavanje bolnikove zivljenske zgodovine za dg.
16. Psihiatricno znanje, ki ga potrebuje splosni zdravnik
17. Psihiatricni bolnik-moja nova osebna in strokovna izkusnja
18. Involutivno obdobje
19. Prednosti in pomankjlivosti psihiatricnega zdravljenja
20. Zakaj je pomembno svojce vkljuciti v th.
21.Vzrok za psihosomatske bolezni
22. Pomen psihiatrije v medicini
23. Pomen zdravnikove osebnosti za psihiatricnega bolnika
24. Psihosocialno okolje zdravnika in bolnika
25. Odnos med zdravnikom in pacientom
26. Sodelovanje zdravnikov drugih specialnosti s psihiatrom