Ustna vprašanja - prof. Kržišnik (2010-09-07)


- cerebralna paraliza
- kromosomopatije (podrobneje Downov sindrom)
- enterokolitis
- ahondroplazija