S čim tvorimo največ toplote pri termoregulaciji?

z drgetanjem

Kje se nahaja nadzorni efektorni center?

v posteriornem hipotalamusu

Izgubljanje toplote je a) vedno mogoče b) včasih ni mogoče c) ni mogoče

če je človek toplotno izoliran, bo njegova telesna temperatura ______ za približno ______ stopinj Celzija/uro

Zakaj lahko človek prebiva v arktičnem podnebju?