1. Če človek najprej miruje, se potem pri intenzivnem mišičnem delu količina toplote oddana z radiacijo absolutno a) poveča b)zmanjša, glede na ostale mehanizme oddajanja toplote pa se delež toplote oddane z radiacijo c)poveča č)zmanjša

(a,č)

2. Zakaj lahko človek prebiva v arktičnem podnebju?

(zaradi vedenjskih vzorcev - obleče se, najde zavetje, zakuri ogenj ..., nekaj v tem smislu napišeš. NE pa napisati aklimatizacija!)

3. Pri anesteziji je faza ekscitacije a)povečana b)zmanjšana zaradi c)inhibicije termoregulacijskega centra v hipotalamusu d)še neki glupega

(b,c)

4. Zakaj je lahko neka živčna celica termoreceptor?

(Izpolnjena morata biti dva pogoja: 1. Živčna celica mora biti občutljivejša na spremembo temperature od ostalih živčnih celic. 2. Ob spremembi temperature se ji mora ustrezno spremeniti(povečati?) proženje akcijskih potencialov. Nekaj v tem smislu naj bi moral napisat, definitivno dva pogoja).

5. Oddajanje toplote a)je vedno mogoče b)včasih ni mogoče c)ni mogoče, kadar je temperatura okolice višja od temperature organizma.

(b)