Krvavitev izstopni kolokvij 2014

1. Neposredno po veliki krvavitvi (izguba 40 volumna krvi) pride do
a) Arteriolokonstrikcije
b) Arteriolodilatacije
c) vazodilatacije
Ki je posledica
d) Hipotenzije
e) Aktivacije baroreceptorjev
(a, d, e)

2. Pri bolniku, ki je po krvavitvi 1,5 L krvi dobil 2,5L fiziološke raztopine (0,9 NaCl), bo po končani infuziji v primerjavi s stanjem pred infuzijo
a) Hematokrit znižan
b) Onkotski tlak zvišan
c) Viskoznost krvi znižana
d) Filtracija v kapilarah povečana
e) Arterijski tlak višji
(a, c, d, e)

3. Izkrvavljencu, ki ni bil v ireverzibilnem šoku, se med trasfuzijo glede na stanje pred transfuzijo poveča
a) Aktivnost simpatika
b) Frekvenca impulzov baroreceptorjev
c) Kapaciteta/podajnost ven
d) Periferni upor
e) Srčna frekvenca
f) Efektivni hidrostatski tlak
g) Tlak v desnem atriju
(b, c, f, g)

4. Med tipične znake velike krvavitve uvrščamo
a) Bledo kožo
b) Hladno in vlažno kožo
c) Toplo in vlažno kožo
d) Dobro tipen pulz
e) Povečano frekvenco pulza
Našteti znaki velike krvavitve so posledica
f) Povečane aktivnosti simpatika
g) Zmanjšane aktivnosti simpatika
h) Povečane aktivnosti parasimpatika
(a, b, e, f)

5. Povečana aktivnost simpatika po veliki krvavitvi zavira zmanjšanje minutnega volumna srca ker
a) Spodbuja venokonstrikcijo
b) Povečuje srednji cirkulacijski tlak
c) Zmanjšuje srednji cirkulacijski tlak
d) Poveča kontraktilnost srca
e) Zmanjša venski priliv
f) Zmanjša periferni upor
(a, b, d)

6. Začarani krog (circulus vitiosus). Med pozitivne povratne zveze pri bolniku v dekompenziranem hemoragičnem šoku sodijo
a) Zmanjševanje dejavnosti srca zaradi hipoperfuzije miokarda
b) Zvečana aktivnost simpatika
c) Povečana reabsorbcija tekočine iz intersticija v žile zaradi selektivne arteriolokonstrikcije
d) Povečano prestopanje tekočine iz žilja v intersticij zaradi popuščanja arteriolokonstrikcije in povečanja prepustnosti kapilar
e) Aktivacija renin-angitoenzin-aldosteronskega sistema in sproščanje vazopresina
f) Okvara podaljšane hrbtenjače zaradi stagnacijske hipoksije
(a, d, f)

7. Bolnika v hipovolemičnem šoku ogroža:
a) Stagnacijska (ishemična) hipoksija
b) Hipoksična hipoksija
Da povečamo volumen krvi mu damo
c) Infuzijo kristaloidov
d) Infuzijo koloidov
e) Transfuzijo
Da povečamo hematokrit mu damo
f) Infuzijo kristaloidov
g) Infuzijo koloidov
h) transfuzijo
(a, c, d, e, h)