Vprašanja in odgovori napisani izključno po spominu, tako da so zelo verjetne napake. Kar nekaj je bilo tudi starih vprašanj, ki so že na medenem.

 

1.Alkohol v visokih koncentracijah v CŽS deluje predvsem preko

 1. vpliva na lipidne membrane
 2. vpliva na delovanje receptorjev za nevrotransmiterje

s tem povzroči

 1. ekscitacijo živčnega sistema
 2. depresijo živčnega sistema

2.Sekundarna hipertenzija lahko nastane zaradi

 1. primarnega hiperaldosetrizma
 2. sekundarnega hiperaldosterizma zaradi okvare jeter
 3. samo zvečanega vnosa soli
 4. še nekaj nepravilnega

začetni mehanizem okvare je

 1. zvečanje perifernega upora zaradi vazokonstrikcije
 2. volumska obremenitev zaradi spremenjenega ravnovesja Na+

3.Folat se v plazmi nahaja v obliki(/ah)

 1. monoglutamata
 2. poliglutamata

celice ga privzemajo

 1. z endocitozo z endosomi
 2. s posebnimi membranskimi prenašalci
 3. s fagocitozo z lizosomi

v celicah se shranjuje v obliki

 1. poliglutamata
 2. monoglutamata
 3. hema

4.Tahiaritmije se ponavadi začnejo zaradi

 1. se ne spomnim natančno odgovorov, bilo je nekaj v smislu "prezgodnje naknadne depolarizacije" "nekega ponovnega vstopa", itd

vzdržujejo pa zaradi

 1. podobni odgovori kot zgoraj

5.V primerjavi s tridnevnim stradanjem pri tritedenskem stredanju

 1. jetra privzemajo več alanina
 2. jetra privzemajo manj alanina
 3. mišice sproščajo več aminokislin
 4. mišice sproščajo manj aminokislin
 5. jetra sprošajo več glukoze
 6. jetra sproščajo manj glukoze
 7. še 2 ki se jih ne spomnim

6.Pacient v stanju obnavljanja ledvične funkcije po akutni ledvični odpovedi ima

 1. prehodno poliurijo
 2. stalno oligourijo
 3. normalno dnevno količino urina

pri tem je filtracija na ledvico

 1. normalna
 2. zvečana
 3. zmanjšana

7.Alodinijo in hiperalgezijo pri nevropatski bolečini povzroča(jo)

 1. spontano proženje aferentnih impulzov iz perifernih nociceptivnih nevronov
 2. sivine in tvorba sinaps z nociceptivnimi sekundarnimi nevroni
 3. brstenje simpatičnih vlaken in vzpostavitev aberantnih povezav z vlakni somatskih nociceptorjev
 4. zmanjšanje gostote receptorjev za ekscitatorne transmitorje vzadajšnjih rogovih.