Zbirka pisnih vprašanj

Uho
1. Razvoj ušesa
2. Anatomija in fiziologija uhlja
3. Anatomske značilnosti in fiziologija zunanjega sluhovoda
4. Anatom. posebnosti otrokovega ušesa in pomen
5. Značilnosti zun. sluhovoda pri otroku (prekrvljenost, živčevje)
6. Cerumen
7. Razvoj in topografija srednjega ušesa
8. Anatomija srednjega ušesa
9. Razvoj notranjega ušesa
10.Anatomija akustičnega dela notranjega ušesa
11.Anatomija vestibularnega aparata notranjega ušesa
12.Fiziologija srednjega ušesa
13.Slušne proge
14.Vestibularna proga
15.Fiziologija ravnotežja
16.Razvojne nepravilnosti uhlja in zunanjega sluhovoda
17.Mehanične poškodbe uhlja (etiologija, znamenja, klinična slika, PP, zdravljenje) 18.Poškodbe zunanjega sluhovoda (etiologija, klin. slika, PP)
19.Zapleti pri poškodbah zunanjega ušesa (znamenja, klin. slika, PP)
20.Tujki zunanjega sluhovoda in PP
21.Vnetje uhlja (etiologija, znamenja, klin. slika, PP)
22.Vnetje sluhovoda (etiologija, klinična slika, zdravljenje, PP)
23.Značilnosti cirkumskriptnega vnetja sluhovoda, potek zdravljenje 24.Značilnosti hemoragičnega vnetja sluhovoda, potek in zdravljenje
1

25.Značilnosti nekrotičnega vnetja zunanjega sluhovoda in potek
26.Zapleti pri vnetjih zun. ušesa (klin. slika, znamenja, PP)
27.Benigni tumorji uhlja (klin. slika, histol. slika, možnosti za zdravljenje) 28.Maligni tumorji uhlja (histol. slika, klin. slika, prognoza, možnosti za zdravljenje) 29.Maligni tumorji zunanjega sluhovoda (znamenja, klin. slika, zdravljenje) 30.Poškodbe srednjega ušesa (etiologija, znamenja, klin. slika, zdravljenje)
31.Otitis media acuta catarrhalis (etiologija, znamenja, klinična slika, zdravljenje) 32.Otitis media purulenta acuta
33.Posebnosti akut. vnetja srednjega ušesa pri dojenčku in otroku
34.Vnetja srednjega ušesa pri dojenčku in otroku
35.Vnetje srednjega ušesa pri nalezljivih boleznih 36.Otitis media acuta haemorrhagica
37.Oblike kron vnetij sred. ušesa
38.Otitis media chronica cholesteatomosa 39.Adhezivni procesi srednjega ušesa 40.Mastoiditis acuta, mastoidismus 41.Mastoiditis latens
42.Labirintitis (etiologija, znamenja, klinična slika, vrste, PP)
43.Tromboflebitis sigmoidnega sinusa (etiologija, klin. slika, znamenja, zdravljenje) 44.Otoskleroza (klin. slika, preiskavne metode, zdravljenje)
45.Pareza in paraliza n. facialisa (etiologija, vrste, znamenja, klin. slika, zdravljenje) 46.Benigni tumorji srednjega ušesa
47.Razvojne nepravilnosti notranjega ušesa (vzroki, oblike, znamenja, posledice 48.Poškodbe senčnice (etiologija, vrste, znamenja, klin. slika, PP)
49.Pretres labirinta
50.Barotravma ušesa (vzroki, pomen, možnosti za zdravljenje)
2

51.Akustična travma (etiologija, razdelitev, klinična slika, profilaksa) 52.Labirintopatije (klin. slika, etiologija, zdravljenje)
53.Mb. Meniere in Menierov sindrom (etiologija, znamenja, klin. slika, PP) 54.Presbyacusis
55.Neurinoma n. acustici
56.Vzroki in etiopatogeneza gluhosti in gluhonemosti
57.Rehabilitacija naglušnih in gluhih
58.Pripomočki za sluh
59.Objektivna spontana znamenja pri boleznih ravnotežnega organa
60.Razdelitev naglušnosti po lokalizaciji okvare
61.Kvantitativne in kvalitativne preiskave sluha, ki jih lahko napravimo v spl. ambulanti 62.Avdiometrija (definicija, razdelitev)
63.Temeljne preiskave ravnotežnega aparata
64.Nistagmus (značilnosti, oblike, vrste)
65.Metode draženja vestibularnega aparata in njihova diagnostična vrednost
66.RTG senčnice (metode slikanja in odčitanje grobe patologije)
Nos in obnosne votline
1. Razvoj nosu
2. Anatomija nosu in histologija nosne sluznice 3. Prekrvljenost nosu
4. Anatomija obnosnih votlin
5. Topografski odnosi obnosnih votlin in pomen 6. Fiziologija nosu
3

7. Fiziologija obnosnih votlin
8. Prirojene nepravilnosti v nosnih votlinah (znamenja, klin. slika, zdravljenje)
9. Zapore sapišč (znamenja, klin. slika, zdravljenje)
10.Poškodbe nosne piramide (etiologija, klin. slika, PP)
11.Poškodbe nosnega pretina (etiologija, znamenja, klinična slika, PP)
12.Zapleti pri poškodbah nosne piramide in nosnega pretina (znamenja, klin.slika,
zdravljenje)
13.Tujki v nosu (etiologija, znamenja, klin. slika, PP, posledice)
14.Vzroki krvavitve iz nosu in metode za ustavitev krvavitve
15.Kronična atrofična vnetja sprednjega dela nosnega pretina (etiologija, znamenja, klinična
slika, zdravljenje)
16.Vnetje kože nosne piramide (etiologija, klinična slika, PP)
17.Zapleti pri vnetjih kože nosne piramide
18.Akutna gnojna vnetja nosne sluznice
19.Ozaena nasi
20.Nosni polip
21.Motnje voha (znamenja, vrste, klin. slika, diagnostika, zdravljenje)
22.Kronična vnetja nosne sluznice
23.Kronična atrofična vnetja nosne sluznice
24.Benigni tumorji kožastega pokrova nosu (vrste, klinična znamenja, zdravljenje) 25.Benigni tumorji v nosni votlini (znamenja, vrste, klinična slika, razvrstitev po histološki
sliki, zdravljenje)
26.Benigni tumorji v nosni votlini (znamenja, klin. slika, terapija)
27.Maligni tumorji kožastega pokrova nosu
28.Maligni tumorji v nosni votlini (znamenja, vrste, klin. slika, diagnoza in zdravljenje) 29.Poškodbe obnosnih votlin (etiologija, znamenja, klin. slika, PP)
4

30.Poškodbe žrelno-sitkinega predela (etiologija, znamenja, klinična slika, PP) 31.Tujki v obnosnih votlinah (etiologija, znamenja, klin, slika, PP)
32.Akutno vnetje obnosnih votlin (etiologija, znamenja, klinična slika, zdravljenje) 33.Zapleti pri vnetjih obnosnih votlin
34.Posebnosti vnetij obnosnih votlin pri otrocih
35.Benigni tumorji obnosnih votlin (znamenja, klin. slika, zdravljenje) 36.Maligni tumorji obnosnih votlin (znamenja, klin. slika, zdravljenje)
Žrelo in požiralnik
1. Fiziolgija žrela
2. Waldejerjev mezgovni obroč (anatomija, histol. zgradba, pomen)
3. Anatomija požiralnika
4. Fiziologija požiralnika
5. Prirojene nepravilnosti žrela (znamenja, klin. slika, zdravljenje)
6. Zapore sapišč (znamenja, klin. slika, zdravljenje)
7. Poškodbe žrela (etiologija, klinična slika, PP)
8. Korozivne poškodbe požiralnika in žrela
9. Tujki v žrelu (etiologija, klin. slika, znamenja, PP)
10.Akutna vnetja žrela (etiologija, znamenja, klin. slika, zdravljenje)
11.Angine
12.Vnetje žrelnice
13.Oblike akut. vnetja Waldajerjevega obroča (etiologija, vrste, znamenja, klin. slika,
zdravljenje)
14.Zapleti akutnih vnetij žrela in še posebej mandeljev
5

15.Peritonzilarni absces (etiologija, znamenja, klin. slika, zdravljenje) 16.Kronična vnetja žrela (etiologija, znamenja, klin. slika, zdravljenje) 17.Hiperplazija Waldajerjevega mezgovnega obroča
18.Benigni tumorji žrela (klinična slika, zdravljenje)
19.Razdelitev malignih tumorjev žrela po obliki rasti in razvrstitev po TNM sistemu. 20.Preiskavne metode za ugotovitev tumorja v žrelu
21.Maligni tumorji epifarinksa (znamenja, klin. slika, možnosti zdravljenja) 22.Malignom mandeljev
23.Maligni tumorji hipofarinksa (znamenja, klin. slika, zdravljenje) 24.Parestezije žrela (znamenja, zdravljenje)
25.Poškodbe požiralnika
26.Divertikli požiralnika (oblike, etiologija, znamenja, klin. slika. PP)
27.Akutna in kronična vnetja požiralnika (etiologija, oblike, znamenja, klin. slika,
zdravljenje)
28.Benigni tumorji v požiralniku (znamenja, klin. slika, terapija) 29.Maligni tumorji požiralnika
30.Disfagija (vzroki, klin. slika, možnosti zdravljenja)
Grlo in sapnik
1. Anatomija grla in sapnika
2. Anatomska razdelitev grla in pomen te razdelitve
3. Žile, živci, mišice v grlu, pomen za patologijo grla
4. Prirojene nepravilnosti grla (znamenja, oblike, PP)
5. Ciste v grlu
6. Poškodbe grla (razdelitev, etiologija, znamenja, klin. slika, PP)
6

7. Odprte poškodbe grla (razdelitev, etiologija, znamenja, klin. slika, PP) 8. Posledice poškodbe grla (znamenja, klin. slika, PP, zdravljenje)
9. Strikture v notranjosti grla
10.Tujki v grlu (etiologija, znamenja, klin. slika, PP)
11.Načini PP pri tujku v grlu
12.Akutna vnetja v grlu (etiologija, znamenja, klin. slika, zdravljenje)
13.Epiglotitis acuta (etiologija, znamenja, klinična slika, PP)
14.Subglotisni laringitis (etiologija, znamenja, klinična slika, PP, zdravljenje) 15.Perihondritis purulenta laringis
16.kronična vnetja v grlu (etiologija, znamenja, klin. slika, zdravljenje)
17.Okoliščine, ki odločajo pri nastanku kron vnetja grla
18.Razdelitev aberacij v grlu glede na histološki izvid
19.Vozliči glasilk (etiologija, klin. slika, zdravljenje)
20.Reinkejeva oteklina grla
21.Granulom grla
22.Polipi v grlu (etiologija, klin. slika, zdravljenje)
23.Keratoza v grlu
24.Papilomi v grlu
25.Profesionalna obolenja grla (etiologija, klin. slika, zdravljenje; kronični laringitis, pevski
vozliči)
26.Oteklina grla (etiologija, klin. slika, zdravljenje)
27.Zgodnja in pozna znamenja raka v grlu in spoznavne preiskave 28.Prekanceroza grla (pomen, zgodnj. odkrivanje, zdravljenje)
29.Maligni tumorji grla (opis, razmejitve, možnosti za zdravljenje) 30.Supraglotisni karcinom (znamenja, klinična slika, zdravljenje, prognoza) 31.Glotisni karcinom (znamenja, klin. slika, zdravljenje, prognoza)
7

32.Možnosti zdravljenja tumorja v grlu (konzervirajoča krg metoda, možnosti in prednosti in prednosti teh metod pred radikalno operacijo)
33.Poškodbe sapnika (znamenja, klin. slika, PP)
34.Tujki v sapniku (etilogija, znamenja, klin. slika, razvojne stopnje, PP) 35.Vnetja sapnika (etiologija, vrste, znamenja, klin. slika, zdravljenje) 36.Dispnoa (vzroki, znamenja, klin. slika, PP)
37.PP pri dušitvi
Vrat
1. Anatomske značilnosti vratu (s posebnim pomenom za nujne kirurške posege)
2. Bezgavke na vratu in njihov pomen pri patoloških dogajanjih na glavi in vratu
3. Prirojene ciste na vratu (znamenja, klinična slika, zdravljenje)
4. Maligni tumorji na vratu (znamenja, klin, slika, vrste, razvrstitev po histološki sliki,
zdravljenje)
5. Karcinom in zasevki raka na vratu (znamenja, klin. slika, zdravljenje)
6. Sarkomi vratnih bezgavk (znamenja, klin. slika, zdravljenje)
7. Limfogranulom na vratu (znamenja, klin. slika, razvrstitev po histološki sliki, zdravljenje)
Slinavke
1. Anatomija in fiziologija obušesne slinavke, podčeljustne in podjezične slinavke 2. Sialolitiaza (etiologija, klin. slika, zdravljenje)
3. Sialodenoze
8

4. Akutno vnetje slinavk (etiologija, znamenja, klin. slika, zdravljenje) 5. Benigni tumorji slinavk (znamenja, klin. slika, zdravljenja)
6. Maligni tumorji slinavk (znamenja, klinična slika, zdravljenje)
7. Mešani tumorji slinavk (znamenja, klinična slika, zdravljenje)
Glas in govor
1. Fonacijske motnje
2. Vzroki, pomen, možnosti za zdravljenje psihogene konverzivne disfonije 3. Artikulacijske motnje govora
4. Subsimbolične motnje
5. Simbolične motnje
6. Govor duševno prizadetih
7. Ezofagealni glas in govor
9